Dobrovoľná skromnosť – ODPADY (leták)

Znížte množstvo odpadov, ktoré produkujete – vieme ako na to!
Prinášame Vám pár jednoduchých tipov a odskúšaných opatrení, ktoré nám osobne pomáhajú znižovať množstvo odpadov, ktoré produkujeme a ich nepriaznivé dopady na životné prostredie.
AttachmentSize
Leták na stiahnutie924.69 KB
Na Slovensku sa vyprodukovalo v roku 2013 cca 10 miliónov ton odpadov. Z toho až 1,75 milióna ton sú komunálne odpady (KO); teda odpady, ktoré vznikajú u každého z nás. Kde končí KO? Drvivou
väčšinou na skládkach odpadov (až 70 %). Na druhom mieste sú spaľovne odpadov a cementárne (spolu 9,96 %), v ktorých sa odpad spaľuje ako palivo. Recyklácia a kompostovanie sú v nakladaní s KO zastúpené iba 11,4 %. V tabuľke sú znázornené množstvá vzniknutých KO a najvýznamnejšie spôsoby nakladania s nim, prepočítané na 1 obyvateľa SR.
Táto podstránka bola vytvorená: 29. September 2015 - 10:05, naposledy bola upravená: 29. September 2015 - 10:06.