REACH: síce nažive, ale v kritickom stave

ŠTRASBURG, BRATISLAVA, 14.12.2006

Európsky parlament včera v Štrasburgu schválil novú legislatívu REACH zameranú na kontrolu chemikálií v Európskej únii. Podľa Priateľov Zeme - SPZ je však táto právna úprava nedostatočná a stále poskytuje priestor na manipuláciu zo strany chemického priemyslu. „Hlavným problémom je, že nová legislatíva naďalej umožňuje používať vo výrobe a spotrebných tovaroch chemikálie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, vrodené poruchy a reprodukčné choroby“, hovorí Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme – SPZ. Stačí ak výrobcovia vyhlásia, že dokážu tieto produkty adekvátne kontrolovať. Niektoré vysoko nebezpečné chemikálie síce v prípade, ak k nim existuje bezpečnejšia alternatíva, budú musieť nahradiť, ale týka sa to len časti materiálov. Zvyšok bude na dobrej vôli producenta, alebo dovozcu. Tento prístup je o to riskantnejší, že doteraz nie sú známe zdravotné dopady rôznych chemických látok, keď sa skombinujú, a to najmä na počiatočný vývin plodu a krehkú hormonálnu sústavu človeka. „ Okrem toho spoločnosti, ktoré ročne vyrábajú alebo dovážajú menej ako 10 ton chemikálií, o nich nemusia poskytovať žiadne zmysluplné informácie týkajúce sa bezpečnosti. Je to prípad až 60-tich percent chemikálií, ktorých sa REACH týka“, uvádza L. Hegyi.

Za pozitívny krok sa dá označiť nariadenie, podľa ktorého budú musieť firmy vyrábajúce a dovážajúce veľké množstvá chemikálií poskytnúť o svojich výrobkoch bezpečnostné údaje.
Verejnosť bude mať aj právo požadovať informácie, či sa v produktoch nachádzajú určité nebezpečné chemikálie. To je oproti minulosti, keď mohli firmy predávať takmer akýkoľvek produkt bez poskytnutia relevantných informácií, zásadná zmena.

Existujúce medzery v schválenej podobe REACH-u, ako aj ustanovenia o sebakontrole v chemickom priemysle poskytujú veľký priestor pre manipuláciu. Neexistujú záruky, že všetky podnety ohľadom bezpečnejších alternatív k už existujúcim chemikáliám, budú zobrané do úvahy. Pri postojoch Slovenska voči politike REACH zohrali negatívnu úlohu aj predstavitelia našeho chemického priemyslu, ktorí poskytli Ministerstvu hospodárstva nadhodnotené informácie o údajných nákladoch pre ich sektor v súvislosti s implementáciou tejto legislatívy.

Činnosť novej Európskej chemickej agentúry v Helsinkách tak bude musieť byť dôsledne kontrolovaná, aby sa zaistila správna implementácia schválených právnych úprav.

Pôvodným cieľom politiky REACH, na ktorej začala EÚ pracovať pred takmer šiestimi rokmi, je postupné nahradenie nebezpečných chemikálií a vyššia informovanosť. Podnetom bola správa Európskej komisie, ktorá konštatovala, že o vyše 95 percentách zo 100 000 chemikálií používaných v EÚ nie sú žiadne informácie. Posledná legislatívna úprava mení pravidlá staré až 40 rokov a napriek všetkým nedostatkom predstavuje prvý skromný krok smerom k novému pohľadu na chemickú reguláciu. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Tel.: 0915 769 124, 02/524 421 04, media@priateliazeme.sk