Nezákonné riešenie nelegalnych skládok odpadov obvodnými úradmi

Občianske združenie TATRY vydalo materiál, ktorý analyzuje postupy väčšiny Obvodných úradov životného prostredia pri riešení podnetov k nelegálnym skládkam odpadov. Riešenia sú pre úrady jednoduchšie, ale nie sú v súlade so zákonom o odpadoch.

Sumár materiálu

Zhrnutie počtu správnych konaní jednotlivých obvodných úradov