Súťaž Miss Kompost 2015, 4. miesto: Rudolf Beňuš z Lietavskej Lúčky

V našej domácnosti kompostujeme dvoma spôsobmi. Prvý spôsob využívame už 10 rokov na kompostovanie trusu od sliepok a hnoja od zajacov. Pozostáva z dvoch zásobníkov, ktoré sú vyrobené 
z gumeného pásu z dopravníka, do ktorého som navŕtal vetracie otvory. 
Ich výška je 100 cm a priemer 90 až 100 cm. Zásobníky sú celý čas prikryté plechom. Druhý spôsob kratšie, len cca 3 mesiace. Je určený na ostatný biologický odpad. Využívam k nemu plastový kompostér, ktorý sme dostali od obce. Má objem 1050 litrov a je to kráľ medzi kompostérmi.
 
Kompostujeme všetok biologický odpad – komplet kuchynský odpad, vrátane citrusových plodov, burinu, jablká a iné ovocie, vňate z pestovaných rastlín, trávu, konáre, lístie, odpad od zajacov 
a hydiny, slamu, seno...
Ku kompostovaniu som si vyrobil viacero pomôcok. Pri kompostovaní je totiž veľmi dôležité zmenšovanie a miešanie odpadu. Dva druhy sekáčov používam na zmenšovanie všetkých mäkkých odpadov. Jeden je naostrený plocháč privarený na rúčke. Napr. opadané jabĺčka hodím do vedra a sekáčom ich za niekoľko sekúnd nasekám na drobné kúsky. Ďalším sekáčom, ktorý je do tvaru šípky, sekám väčšie časti priamo v kompostoviskách. Na drvenie konárov používam kúpený pomalobežný drvič. Prekopávač som si vyrobil z drôtu na hromozvod a používam ho na miešanie a prevzdušňovanie materiálu v kompostoviskách. Na prekopávanie používam aj vidly.
Takto dokážem vyrobiť kompost za pol roka až jeden rok. Ten používam na hnojenie záhrady. Nehnojím ničím iným, iba kompostom.
 
Kompostovaniu venujem dosť času, teraz na jeseň aj niekoľko hodín týždenne. Robím to preto, lebo ma to baví a je to dobrá vec. Šetrím tým prírodu a znižujem množstvo odpadov, ktoré sa vyhadzujú na skládku odpadov.
 
Súťaž Miss Kompost 2015, 4. miesto: Rudolf Beňuš z Lietavskej LúčkySúťaž Miss Kompost 2015, 4. miesto: Rudolf Beňuš z Lietavskej LúčkySúťaž Miss Kompost 2015, 4. miesto: Rudolf Beňuš z Lietavskej Lúčky