Aktívna účasť na festivale POMALO

12.05.2019

V nedeľu 12.5.2019 sme mali na festivale udržateľnosti POMALO, ktorý sa konal v Starej tržnici v Bratislave, celodenný informačný stánok na tému znižovania množstva odpadov, triedenia odpadov a kompostovania. Boli sme traja a celý deň sme sa mali čo obracať. Riadna desaťhodinová šichta smiley... Popritom sme ešte urobili hodinovú prednášku o kompostovaní „Kompost náš každodenný“, o ktorú bol tiež veľký záujem. Pozrite si zopár fotografií...

Základ nášho informačného stánku - Lucia a Maťa. Vždy usmiate, milé a pripravené odpovedať na otázky...Vysvetľovali sme aj to, ako spolunažívať s dážďovkami v jednej domácnosti. Záujem bol naozaj veľký...Najväčšie lákadlo... Interiérový vermikompostér - veľa ľudí ho už má, málokto ho však vie dobre používať. (foto: POMALO)Lucia vysvetľuje, čo všetko je možné nájsť v informačných materiáloch. Bol o ne veľký záujem. Maťa neúnavne vysvetľuje o tom, ako žiť bez zbytočných odpadov... (Foto: Odpady-portal.sk)Prednáška o možnostiach a postupoch pri kompostovaní zaujala veľké množstvo ľudí. (Foto: POMALO)Vynikajúca príležitosť informovať ľudí, že každý kto chce, môže kompostovať - v byte, na záhrade, na ulici... (foto: POMALO)Na takomto festivale nemôže chýbať ani triedený zber odpadov. A nemal by ani na žiadnej inej akcii.