Riešenie výskytu nepovolených skládok na malantskej ceste pri Nitre

01.06.2023

Na základe podnetu od občana ohľadom veľkého množstva „čiernych skládok“ pri malantskej ceste, sme (Priatelia Zeme – SPZ) v apríli 2022 vykonali obhliadku tejto cesty a zistili výskyt 10 - tich nepovolených skládok odpadov. Na základe uvedeného sme na Okresný úrad Nitra zaslali oznámenie o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom a žiadali o vykonanie kontroly a odstránenie skládok.  
 
Výsledok:
Na konci roku 2022 nám bolo oznámené, že Obec Pohranice, v katastri ktorej sa skládky nachádzali, časť nezákonne umiestneného odpadu odstránila a že zostávajúci odpad bude odstránený neskôr po dohode s Okresným úradom Nitra. Obhliadkou tejto cesty sme zistili, že nedošlo k žiadnemu odstráneniu skládok, jedine sa umiestnila tabuľa, že cesta je monitorovaná.

Na základe tejto skutočnosti sme podali opakovaný podnet, aby došlo reálne k náprave s poukázaním na dôslednejší prístup orgánu štátnej správy pri výkone kontroly. Na jar 2023 došlo k odstráneniu skládok a k naištalovaniu kamery pri ceste v blízkosti odstránených skládok.