Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny na MŽP SR

25.03.2013

Pracovná skupina sa stretla za účelom dopracovania návrhu Programu predchádzania vzniku odpadu v Slovenskej republike. Je zložená zo širokej palety odborných pracovníkov odpadového hospodárstva, ale aj napríklad zástupcov ďalších relevantných ministerstiev. Priateľov Zeme – SPZ v pracovnej skupine zastupuje Branislav Moňok, ktorý aktívne na stretnutí obhajoval a vysvetľoval nevyhnutnosť zapracovania viacerých dôležitých opatrení vedúcich k znižovaniu množstva vznikajúcich odpadov.

Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť