Priatelia Zeme – SPZ rozvíjajú spoluprácu s obcou Chocholná-Velčice

16.03.2013

Jedná sa o dlhodobú spoluprácu v oblasti predchádzania vzniku odpadov a rozvoja triedeného zberu odpadov. V sobotu sa v Kultúrnom dome konala ďalšia prednáška pre verejnosť, tentoraz o domácom kompostovaní. Branislav Moňok poslucháčom porozprával, aké suroviny sa môžu kompostovať, ako ich treba pred kompostovaním upraviť, čo s čím zmiešať, ale aj ako použiť vyrobený kompost. Zaujímavosťou bolo veľmi aktívne publikum. To svojimi otázkami, nápadmi a osobnými skúsenosťami tiež prispelo k tejto vydarenej akcii. Na záver prebehlo losovanie o hodnotné ceny, do ktorého boli zapojení všetci účastníci prednášky.

Prednášajúci Branislav Moňok (Foto: Archív OcÚ Chocholná-Velčice)Všetci poslucháči so záujmom počúvali (Foto: Archív OcÚ Chocholná-Velčice)"Degustácia" ukážky kompostu (Foto: Archív OcÚ Chocholná-Velčice)Ceny určené pre účastníkov prednášky zakúpené Obecným úradom Chcocholná-Velčice (Foto: Archív OcÚ Chocholná-Velčice)