Priatelia Zeme – SPZ prednášali na celoštátnej konferencii „Recyklácia odpadov 2011“

08.04.2011

Branislav Moňok predstavil účastníkom konferencie legislatívu, z toho vyplývajúce možnosti a ekonomické súvislosti týkajúce sa problematiky biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.