Priatelia Zeme – SPZ aj tento rok zorganizovali „Recykláciu Priateľov Zeme“

08.04.2013 - 12.04.2013

Toto už tradičné podujatie zorganizovali Priatelia Zeme – SPZ spolu s partnermi Košice 2013, n. o. a občianskym združením Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj. Podujatie vecne podporil Dom ľudového tanca z Košíc. Košičania opäť doniesli množstvo vecí, síce už použitých, stále však plne funkčných, ktoré ešte môžu slúžiť naďalej novým majiteľom. Celkovo ich bolo vyzbieraných približne 2,6 tony. Väčšina z nich bola odovzdaná na ďalšie použitie opäť Košičanom. Ostalo len približne 0,9 tony, ktoré boli odovzdané charite. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri realizácii tejto akcie.

Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť