Triedenie odpadov a náhrada spaľovní v zdravotníctve môže šetriť peniaze aj prostredie

Žilina, 22.11.2006

Drahé a ekologicky sporné spaľovanie odpadov zo zdravotníctva, používanie škodlivého PVC a ortuti a nedostatočné triedenie odpadov v nemocniciach. Týmito témami sa na seminári Priateľov Zeme-SPZ „ Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania zdravia a prostredia“ zaoberali odborníci z Poľska, Českej republiky a Slovenska. V Žiline si ich prednášky vypočulo viac ako 40 účastníkov z radov štátnej správy a zdravotníckych zariadení. „ Na Slovensku pre infekčný odpad, ktorý tvorí často takmer 95 % nebezpečného odpadu z nemocníc, stále využívame drahé a environmentálne sporné spaľovne. Existujú pritom lacnejšie a čistejšie alternatívy, napríklad autoklávy alebo mikrovlnné technológie“, uvádza Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. V Českej republike sú investičné náklady pri autokláve v porovnaní so spaľovňou nižšie o 7600 korún na každú tonu odpadu. Ďalším dôležitým faktorom je zdravotné hľadisko. „ Emisie a únik ťažkých kovov zo spaľovní súvisí so vznikom rakoviny pľúc, hrtana, ako aj ischemickou chorobou srdca,“ dodáva Ladislav Hegyi.

Problémy so spaľovaním, alebo skládkovaním nemocničných odpadov sa dajú výrazne redukovať obmedzením jeho vzniku, dôsledným triedením a recykláciou. „ Okresná nemocnica v poľskom Wolomine ušetrí vďaka programu triedenia a znižovania odpadov takmer milión korún ročne,“ uvádza Pawel Gluszynski, konzultant pre odpadové hospodárstvo v zdravotníckych zariadeniach v Poľsku. Vyžaduje si to školenie personálu v oblastiach triedeného zberu, ale aj prevencie. Jej súčasťou môže byť napríklad nákup ľahších a menej balených materiálov, ktoré sa dajú znovu používať a najmä vyradenie toxických látok ako napr. PVC. Tie sa totiž nedajú recyklovať a pri ich skladovaní a spaľovaní sa uvoľňujú škodlivé látky ako dioxíny a ťažké kovy.

Okrem toho majú výrobky z PVC ďalšie závažné zdravotné riziko: obsahujú zdraviu škodlivé zmäkčovadlo DEHP (ftalát) , ktoré sa z materiálu pri jeho použití uvoľňuje. DEHP je toxický pre vývoj a reprodukciu, poškodzuje imunitný systém, a má aj ďalšie negatívne účinky. V kozmetických prípravkoch a detských hračkách sa už nachádzať nemôže, a experti v Nemecku, Švédsku, Kanade a USA doporučujú lekárom používať zdravotné pomôcky bez PVC. Rizikovou skupinou sú najmä tehotné ženy, kojenci, pacienti na hemodialýze a deti podrobujúce sa opakovanej transfúzii. „ Väčšina výrobcov dnes ponúka pomôcky s PVC, ale aj bez neho. Časť z nich je cenovo porovnateľná, na rozdiel od PVC však neohrozujú zdravie pacientov,“ dodáva Karolína Ružičková z organizácie Health Care Without Harm Europe.

Priatelia Zeme-SPZ na seminári ponúkli zdravotníckym zariadeniam pomoc pri znižovaní množstva odpadov ich triedením, náhrade spaľovní odpadov čistejšími a lacnejšími alternatívami, ako aj v otázkach náhrady PVC a ortuti v zdravotníckych pomôckach. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor. Tel: 0915 769 124, 048/419 37 18, sebo@changenet.sk