„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ

Košice, 05.06.2014

Dať nepotrebným veciam druhú šancu a nevytvárať odpad. To bolo hlavným posolstvom „Recyklácie“ Priateľov Zeme, ktorá sa konala v Košiciach od 12. do 16. mája 2014. V neposlednom rade to bola aj pomoc sociálne slabším občanom.

Košičania si už zvykli, že raz ročne dostanú príležitosť zbaviť sa nepotrebných no funkčných vecí počas akcie, ktorú organizuje občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ pod názvom „Recyklácia Priateľov Zeme“. Veci tak nekončia na skládkach, ani na zberných dvoroch, ale v domácnostiach iných, ktorí pre ne ešte nájdu využitie. Zďaleka sa to netýka len šatstva a obuvi, ale aj množstva ďalších vecí ako sú knihy, hračky, elektronika, domáce potreby a pod.

„Tohto roku sa na podujatí vyzbierali viac ako 2 tony textilu, 140 kg topánok, 200 kg kníh, vyše 100 kg hračiek, kabelky, tašky, kufre, a tiež vyše 200 kg rôznej elektroniky a domácich potrieb. Viac ako polovicu textilu a takmer všetky ostatné veci si záujemcovia odniesli. Okrem toho si nových majiteľov našli aj dva bicykle či krásny hojdací koník“, zhŕňa výsledky akcie Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ.

Ostávajúcich 900 kilogramov šatstva bolo odovzdaných českej humanitárnej organizácii Diakonie Broumov, ktorá odoberá šatstvo od samospráv po celom Slovensku.

Priatelia Zeme – SPZ spolu s mnohými Košičanmi by privítali, keby takáto akcia netrvala len jeden týždeň, ale mohli by nepotrebné veci doniesť na opätovné používanie kedykoľvek počas roka, tak ako je to bežné v západnej Európe v tzv. Centrách opätovného používania. Mnoho vecí by tak nekončilo na skládkach a v spaľovniach, ale našlo by si ešte svoje využitie.

„Bez pomoci dobrovoľníkov by sme akciu nemohli zorganizovať. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do akcie dobrovoľne zapojili. Veľmi si vážime aj spoluprácu s Adventistickou agentúrou pre pomoc a rozvoj, ktorej členovia nám každoročne ochotne a vytrvalo pomáhajú a tiež podporu od Folklórneho súboru Železiar a Košického samosprávneho kraja“, uzatvára Martin Valentovič.

„Recyklácia Priateľov Zeme“ 2014 sa konala vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ, 0903 77 23 23, valentovic@priateliazeme.sk

„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ