Poslanci Európskeho parlamentu proti nárastu odpadov v EÚ

Žilina, 29.11.2006

Mimovládne organizácie Priatelia Zeme a Európsky úrad pre životné prostredie (EEB) vítajú hlasovanie výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie týkajúce sa odpadov. Ten totiž zamietol kontroverzný návrh preklasifikovať a podporovať spaľovanie odpadov a pre krajiny EÚ stanovil primerané ciele, ktoré zastavia nárast odpadov. Obe organizácie zároveň vyjadrili obavy z toho, že ďalšie opatrenia podporujúce recykláciu prijaté neboli. Dr. Michael Warhurst, kampaňový koordinátor z európskych Priateľov Zeme hovorí: „Poslanci síce podporili perspektívnu politiku zabraňujúcu nárastu odpadov až do roku 2012, ale sme sklamaní, že ďalšie ciele týkajúce sa recyklácie neboli schválené. V Európskom parlamente však existuje podpora pre recyklovanie naprieč celým politických spektrom. Preto budeme pokračovať v aktivitách, ktoré by umožnili zapracovať do tohto návrhu viac opatrení na podporu recyklácie.”

Posledné štúdie ukazujú, že recyklovanie nielenže šetrí vzácne zdroje ako kovy, lesy a ropu, ale znižuje aj obsah klimatických emisií. Produkuje ich totiž menej ako výroba z nových materiálov. Štúdia o porovnaní recyklovania a iných metód odpadového manažmentu vo Veľkej Británii uvádza, že v krajine sa vďaka recyklovaniu dostane do ovzdušia ročne o 10 až 15 miliónov ton oxidu uhličitého menej, ako pri iných spôsoboch, napr. pri spaľovaní.

Aj preto Priatelia Zeme a EEB vyzývajú na schválenie cieľa 50 až 70 percentnej recyklovateľnosti do roku 2020. V súčasnosti sa týmto spôsobom zhodnocuje iba približne 25 % odpadov. Zároveň žiadajú záväzok, že spaľovanie tých odpadov, ktoré sa dajú recyklovať, prípadne znovu použiť na kompostovanie, bude po roku 2025 zakázané úplne. Nebude ich možné ani ukladať na skládky.

Kontroverzný návrh Európskej komisie preklasifikovať spaľovanie odpadov a podporiť tak tento spôsob na úkor recyklovania Výbor pre životné prostredie zamietol. „ Ak by sa to schválilo v pôvodnej podobe, tak by sa otvorili dvere pre dovoz odpadov zo zahraničia do našich spaľovní a celkovo by sa oslabili možnosti kontrolovať nelegálny dovoz odpadov.” uvádza Ladislav Hegyi z organizácie Priatelia Zeme – SPZ. „ Keď bude plénum parlamentu o tomto návrhu hlasovať, vyzývame všetkých poslancov, aby podporili závery výboru a zamietli preklasifikovanie spaľovní”, uzatvára Ladislav Hegyi. Viac informácií Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Tel.: 0915 769 124, 02/524 421 04, media@priateliazeme.sk