Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach

Bratislava, 19.12.2006

Priatelia Zeme SPZ oceňujú postoj ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, ktorý potvrdil, že proces posudzovania vplyvov ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach bude úplný a bez obmedzení. Urobil tak počas včerajšieho stretnutia na Ministerstve životného prostredia (MŽP), o ktoré požiadali tri mimovládne environmentálne organizácie: Priatelia Zeme SPZ, Sosna a Greenpeace. „ Postoj ministra je po poslednom vývoji, keď sa zdalo, že vplyv ťažby sa bude posudzovať iba v oklieštenom variante, povzbudivý“ uvádza Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme- SPZ. „ Na stretnutí sme boli ubezpečení, že proces posudzovania vplyvov potenciálnej ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach bude úplný a bez akýchkoľvek obmedzení. MŽP dohliadne na to, aby banský úrad o veci nerozhodol skôr, ako bude tento proces ukončený v celom rozsahu.“ hovorí L. Hegyi.

V najbližšom období vyzve ministerstvo kanadského investora Tournigan, ktorého záujmy na Slovensku zastupuje dcérska spoločnosť Kremnica Gold a.s., aby predložil zámer ťažby aj s konkrétnym popisom technologických postupov.

Predstavitelia mimovládnych organizácii sa s ministrom životného prostredia Jaroslavom Izákom stretli po tom, ako sa zákonný proces posudzovania vplyvov v plnom rozsahu odkladal už 5 mesiacov. O urýchlené začatie tohto procesu požiadal ministerstvo listom aj primátor mesta Košice a ten istý názor vyjadrilo vo svojom uznesení Mestské zastupiteľstvo Košíc v novembri tohto roku.

Priatelia Zeme - SPZ, Sosna a Greenpeace už proti ťažbe uránu na Jahodnej zozbierali takmer 25 000 podpisov. „ Pozorne však sledujeme aj ďalšie oblasti na Slovensku, kde sa plánuje ťažiť urán . Ide najmä o Novoveskú Hutu v blízkosti Slovenského raja, Spišskú Teplicu pri Poprade a Puknavu pri Krompachoch.. Je dôležité, aby sa proces posudzovania vplyvov na životné prostredie uskutočnil v plnom rozsahu aj v týchto lokalitách“, hovorí Jan Beránek z Greenpeacu.

Spracovanie uránovej rudy produkuje milióny litrov toxických a rádioaktívnych kalov, ktoré sa ukladajú do odkalísk. Tie sa môžu pretrhnúť, prípadne zlyhať v prípade extrémnych zrážok a nebezpečné látky môžu kontaminovať okolité životné prostredie, a ohrozovať obyvateľov. V tejto súvislosti je na projekte spoločnosti Kremnica Gold a.s. znepokojivých viacero faktov: Urán sa má totiž ťažiť iba 8 km od Košíc, čo je svetový unikát. V žiadnej inej krajine nie je uránová baňa tak blízko k obývaným územiam. Okrem toho je zámerom dolovať uránovú rudu priamo v ochrannom pásme vodného zdroja Čermeľský potok. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
JUDr. Jozef Šuchta, o.z. Sosna, Tel.: 0905 706 720
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Tel.: 0915 769 124, 02/524 421 04, media@priateliazeme.sk