Celoslovenský týždeň aktivít „Nespaľujme odpady doma“

Bratislava, 23.10.2006

Pri spaľovaní odpadov v domácich peciach a záhradách sa uvoľňujú toxické ťažké kovy, karcinogénne dioxíny (1), dráždivý čpavok a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Napriek tomu, že takéto konanie zakazuje viacero zákonov SR, stále je v domácnostiach bežnou praxou, najmä na vidieku. Priatelia Zeme - SPZ preto dňa 23. októbra začínajú celoslovenský týždeň aktivít „ Nespaľujme odpady doma“. Na osvetovej kampani, ktorá potrvá do 29. októbra, sa zúčastnia žiaci 264 škôl z celého Slovenska, 96 obcí a miest, 6 mimovládnych organizácií a 4 štátne inštitúcie. Priatelia Zeme – SPZ v týchto dňoch zároveň zaslali leták a plagát všetkým 2800 obciam na Slovensku a požiadali ich o informovanie svojich občanov. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť informovanosť občanov o škodlivosti a nezákonnosti spaľovania odpadov. Školáci budú s obyvateľmi diskutovať a ponúkať im informačné materiály, vypracujú nástenky, a zároveň budú súťažiť, kto oboznámi o tomto probléme najviac domácností. Obce vylepia na verejných priestranstvách informácie o škodlivých účinkoch spaľovania odpadov a zverejnia potrebné dokumenty na svojich webstránkach. V centrách viacerých miest budú pre občanov k dispozícii informačné stánky s materiálmi o tejto problematike.

Priatelia Zeme - SPZ začnú dialóg s Policajným Zborom SR a predstaviteľmi štátnej správy o možnostiach kontroly a prípadného postihu tých obyvateľov, ktorí aj napriek dostupným informáciám budú naďalej spaľovať odpady doma.

Hoci niektorí ľudia, často oprávnene, kritizujú veľké priemyselné zdroje znečisťujúce životné prostredie, neuvedomujú si, že pri spaľovaní odpadov doma sa uvoľňujú škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách. Dôvodom je, že odpady v záhradách a peciach horia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania, čo sú ideálne podmienky pre tvorbu toxických chemikálií.

Najlepším spôsobom, ako predchádzať znečisťovaniu životného prostredia je snažiť sa odpady nevytvárať a keď už vzniknú, tak ich triediť pre recykláciu, alebo kompostovanie. Odpady sa podľa zákona môžu ukladať výlučne na miesta na to určené obcou - do špeciálnych nádob alebo na zberné dvory. Je nezákonné vyhadzovať ich v prírode, na ulici, prípadne ich spaľovať v domácich peciach, na záhradách alebo akomkoľvek inom mieste. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Tel.: 0915 769 124, 02/524 421 04, media@priateliazeme.sk
AttachmentSize
tlac23.10.2006.doc14.5 KB