Návrhy k príprave Programu predchádzania vzniku odpadu v Slovenskej Republike

Tento materiál má za cieľ podať základné informácie o tom, prečo je potrebné zodpovedne sa zaoberať prípravou Programu predchádzania vzniku odpadov a jeho realizáciou, ponúka kritický názor na to, ako je potrebné postupovať pri jeho príprave, na čo je potrebné prihliadať, ako sa v ňom orientovať. Podávame v ňom prvé návrhy konkrétnych prvkov predchádzania vzniku komunálnych odpadov a ukazujeme úspešné slovenské a zahraničné, ktoré tieto prvky už zaviedli a dosiahli veľmi podnetné výsledky.

AttachmentSize
Brožúra na stiahnutie (pdf)611.46 KB
Táto podstránka bola vytvorená: 18. December 2012 - 23:23, naposledy bola upravená: 5. March 2013 - 15:09.