Priatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci Štôla

Košice, 11.10.2010

Počas druhého októbrového víkendu sa dobrovoľníci Priateľov Zeme – SPZ stretli pod Tatrami v obci Štôla, aby pomohli miestnym občanom a naučili ich ako správne kompostovať biologický odpad zo záhrad a z kuchyne a ako sa aktívne zapojiť do separovaného zberu v obci.

Jedenásť vyškolených dobrovoľníkov Priateľov Zeme – SPZ v spolupráci s vedením obce počas soboty navštívilo 150 domácností v obci Štôla. Dobrovoľníci prostredníctvom osobnej návštevy vysvetľovali občanom, aké prínosy má pre nich kompostovanie, ako správne kompostovať, odpovedali na otázky. Každá domácnosť dostala aj informačné letáky o kompostovaní a o tom, ako môžu jej členovia separovať odpad.
Keďže informácií nikdy nie je dosť, obyvatelia Štôly tieto aktivity privítali a odporúčajú realizovať takúto formu osvety od domu k domu v každej obci na Slovensku.

Spolupráca medzi občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ a obcou Štôla bude aj naďalej pokračovať. Obyvatelia získajú bezplatne nové plastové kompostéry, na ktoré obec získala finančné prostriedky z Kohézneho fondu Európskej únie. Zároveň obdržia aj praktickú príručku z dielne Priateľov Zeme – SPZ ako kompostovať. Okrem toho budú mať občania možnosť aj priamo vidieť, ako jednoducho skompostovať bioodpady, na prednáške a diskusii s popredným odborníkom Branislavom Moňokom z občianskeho združenia. Zároveň tak získajú informácie ako môžu prostredníctvom kompostovania výrazne znížiť množstvá odpadov, ktoré produkujú.

Táto akcia je spolufinancovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Nadácie DBU.

Viac informácií

Ing. Jozef Gaál, 0903 77 23 23, gaal@priateliazeme.sk

AttachmentSize
Tlačová správa na stiahnutie46.5 KB
Priatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci ŠtôlaPriatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci Štôla
Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie