Nelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívaná

- foto z dňa 10.3.2010
- aj napriek opakovaným podnetom a nariadeniam na odstránenie je skládka stále funkčná

Nelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívaná