MŽP odporúča projekt ešte pred ukončením EIA

MŽP zaslalo dotknutej obci Hencovce v procese posudzovania vplyvov spaľovne spol. Bukocel list, v ktorom obec žiada o prehodnotenie stanoviska k zámeru, pretože projekt vraj spĺňa všetky atribúty environmentálneho projektu.  MŽP to urobilo ešte pred ukončením procesu, ktorým sa zisťuje aké vplyvy bude mať projekt na životné prostredie.

Celý list v rozlíšení TU

MŽP odporúča projekt ešte pred ukončením EIAMŽP odporúča projekt ešte pred ukončením EIA