Prezentácie z konferencie BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY

Legislatívna úprava problematiky biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov

(Vladimír Druga, Ministerstvo životného prostredia SR) 

 

AKO ĎALEJ s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na Slovensku?

(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

 

Prehľad možností obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi

(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

 

Ako si poradili s biologicky rozložiteľnými odpadmi v Kateřiniciach

(Radek Novák, Obec Kateřinice, Česká republika)

 

Program na podporu domáceho kompostovania v Partizánskom

(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

 

Reforma odpadového hospodárstva v Chocholnej-Velčiciach

(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

 

Nakladanie s kuchynskými odpadmi

(Zuzana Tkáčová, Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

 

Spracovanie kuchynských odpadov

(Marián Kobolka, JRK Waste Management, s. r. o.)

 

BA Ružinov - systém triedenia bioodpadu v MŠ

(Marián Kobolka, JRK Waste Management, s. r. o.)

 

PRIATELIA ZEME ponúkajú pomoc

(Lenka Beznáková, Priatelia Zeme - SPZ)

 

Predstavenie JRK

(Marián Kobolka, JRK Waste Management, s. r. o.)

 

Spoločný projekt“BIObec”

(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ; Marián Kobolka, JRK Waste Management, s. r. o.)

 

Ako získať financie na biologicky rozložiteľné odpady

(Marián Kobolka, JRK Waste Management, s. r. o.)

 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

 

Kompost – nenahraditeľné organické hnojivo

(Pavol Bezák, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy)

 

Certifikácia kompostu v slovenských podmienkach

(Zuzana Braná, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky)

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

(Lenka Beznáková, Priatelia Zeme - SPZ)

 

Zber a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v Starej Turej

(Jana Vráblová, Technické služby Stará Turá)

 

Evidencia komunálnych a triedených odpadov

(Ján Válek, DATALAN, a. s.)

Táto podstránka bola vytvorená: 4. February 2015 - 14:42, naposledy bola upravená: 5. February 2015 - 13:11.