10 krokov na skompostovanie lístia (aj orechového)

Na jeseň sa nejeden záhradkár hnevá na množstvo lísta a práce spojenej s jeho hrabaním, odvážaním a spracovaním. Sú aj takí, ktorí ho spaľujú na kope, hoci je to protizákonné a nebezpečné. Pritom líste je cenným zdrojom živín a výborným pomocníkom pre kompostovanie a teda výrobu toho najlepšieho prírodného hnojiva. Ako ho pre kompostovanie využiť čo najefektívnejšie?

Tipy pre efektívne kompostovanie lístia:

  1. Lístie považujeme za uhlíkatý materiál (zväčša hnedé, suché a drevnaté materiály).
  2. Lístie nasekajme na menšie kúsky – čím menšie budú, tým sa rýchlejšie skompostujú. Môžeme tak urobiť vysávačom na lístie, kosačkou na trávu, drvičom záhradného odpadu alebo ich vložme do rašlových vriec, nechajme napospas zimnému počasiu a po vysušení lístia ich dupaním rozpučme.
  3. Zmenšovanie maximálne na veľkosť palca na ruke pomáha aj pri kompostovaní ostatných materiálov.
  4. Pokiaľ sa to dá, lístie si na jeseň uskladnime a používajme ho až počas pestovateľskej sezóny (nasledujúca jar až jeseň), keď vzniká veľké množstvo dusíkatých materiálov (zväčša zelené, vlhké a mäkké materiály). Ako uskladňovať uhlíkaté materiály nájdete tu.
  5. Postupne miešajme uhlíkaté (napr. lístie, drevný odpad, slama) a dusíkaté materiály (napr. tráva, odpad z kuchyne, výkaly hospodárskych zvierat) v objemovom pomere 1:1. Pri orechovom lístí nesmie jeho hmotnosť prekročiť 30 % z celkovej hmotnosti kompostovacej kopy. To znamená, že 70 % hmotnosti kopy musí byť iný materiál.
  6. Zabezpečme, aby kompostovacia kopa bola dostatočne vlhká a obsahovala dostatok kyslíka. Materiál v kompostovisku nesmie počas celého procesu zapáchať a hniť.
  7. Kompostovaciu hromadu počas procesu kompostovania aspoň 2 až 3x premiešajme. Čím častejšie budeme miešať, tým rýchlejšie sa nám skompostuje.
  8. Podľa tohto návodu môžete vyrobiť kompost z orechového lístia od 3 do 12-tich mesiacov. Dĺžka rozkladu záleží na tom, ako dodržíte základné pravidlá kompostovania. Ich podrobnejší popis nájdete tu - http://www.kompost.sk/co-je-kompostovanie/zakladne-pravidla-kompostovania.
  9. Keď sa biologický odpad rozloží až na niečo, čo sa podobá sypkej, kvalitnej zemine, tak sa nám podarilo vyrobiť z biologického odpadu kompost. Ten by už nemal obsahovať žiadne pre rastliny škodlivé látky. Či sa nám to podarilo, ale aj či je kompost dostatočne vyzretý, zistíme pomocou jednoduchého testu klíčivosti. Ako ho urobiť a ako sa dá použiť kompost, nájdete tu - http://www.kompost.sk/co-je-kompostovanie/vyuzitie-kompostu
  10. Viac informácií o kompostovaní nájdete aj na našej stránke www.kompost.sk

Aj orechové lístie sa dá kompostovať

Mýtus o tom, že sa orechové lístie nedá kompostovať na Slovensku ešte stále pretrváva. Orechové lístie sa však dá pomerne jednoducho kompostovať a dá sa z neho vyrobiť kvalitný kompost s univerzálnym využitím.

Pri kompostovaní orechového lístia sa postupuje ako pri kompostovaní lístia z iných druhov stromov. Lístie z orecha sa dá kompostovať síce aj priamo, ale lepšie je ho pred kompostovaním uložiť do rašlových vriec alebo otvoreného zásobníka a ponechať ho napospas zimnému počasiu. Počas zimy sa výrazne zmenší jeho objem ale zmení sa aj jeho štruktúra. Pred vložením do kompostoviska ho nasekajme alebo nadrvme (napr. vysávačom na lístie, trávnou kosačkou alebo podupme po vreciach s lístím). Potom ho postupne miešajme so zelenými, vlhkými a mäkkými materiálmi ako sú napríklad tráva, kuchynský biologický odpad. Orechové lístie môže byť zastúpené maximálne 30 % z celkovej hmotnosti kompostovacej hromady. Dbáme na správnu vlhkosť a dostatok kyslíka v hromade. Hromadu počas procesu 2 až 3x premiešame. Týmto postupom dokážeme vyrobiť kompost za 3 až 12 mesiacov. Viac informácií o kompostovaní orechového lístia nájdete na http://www.kompost.sk/ako-kompostovat/v-domacnosti/nepravdive-myty-o-kompostovani

10 krokov na skompostovanie lístia (aj orechového)10 krokov na skompostovanie lístia (aj orechového)10 krokov na skompostovanie lístia (aj orechového)10 krokov na skompostovanie lístia (aj orechového)10 krokov na skompostovanie lístia (aj orechového)
Táto podstránka bola vytvorená: 19. November 2020 - 18:51, naposledy bola upravená: 19. November 2020 - 18:55.