Ekotábor 2007

Desiaty ročník Ekotábora sa konal na bylinkovej farme na Odorici pri Spišskom Hrhove. Takmer 70-ti účastníci sa počas posledných desiatich júlových dní venovali práci na farme, remeslám, zúčastňovali sa prednášok a kreatívnych dielní, po večeroch diskutovali a zabávali sa. Viac informácií o programe ekotábora nájdete tu.

Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007Ekotábor 2007
Typ akcie: ekotábor