Zálohovanie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek, presnejšie zálohovanie jednorazových nápojových obalov je odovzdávanie obalov z nápojov, ktoré sme zakúpili, naspäť do predajní, ktoré nám pri vrátení obalu vyplatia peňažnú čiastku podľa počtu obalov (podobne ako sme v minulosti do obchodov vracali sklenené fľaše od minerálok, piva, sirupov a pod.). Doteraz sa obaly z nápojov triedili pre recykláciu, napriek tomu končí veľké množstvo týchto obalov v prírode a predstavuje tak znečistenie, s ktorým si príroda neporadí. PET fľaše lemujú cesty, turistické chodníky, brehy riek a vodných nádrží, napr. len z vodnej nádrže Ružín vodohospodári za jeden rok odstránia takmer 1000 ton odpadu, z čoho veľkú časť tvoria práve PET fľaše. Nápojové obaly tvoria až tretinu objemu voľne pohodených odpadov v prostredí.

Pri súčasnom systéme triedeného zberu sa vyzbiera približne 62 % PET fliaš uvedených na trh v SR. Zvyšok, čo je takmer pol miliardy fliaš, je vyhodený na skládky, spálený v spaľovniach a odhodený v prostredí. Spotreba nápojov pritom stúpa ročne o 4 %.

Podľa skúseností z krajín, kde zaviedli zálohovanie obalov už pred rokmi, tento krok výrazne zníži množstvo PET fliaš či plechoviek v prírode. Najefektívnejšie systémy vyzbierajú až 97 % nápojových obalov. Teda takmer všetky takéto obaly by namiesto toho, aby skončili ako odpad znečisťujúci naše životné prostredie, boli odovzdané v predajniach a následne zrecyklované.

V súčasnosti je zálohovanie schválené a má byť spustené v roku 2022. Našim cieľom je udržať v súčasnosti pozitívne prijímanie témy zálohovania u širokej verejnosti a reagovať na snahy o spochybňovanie zálohovania.

Kampaň prebieha na webovej stránke www.nulaodpadu.sk/somzazalohovanie a na www.facebook.sk/somzazalohovanie.