Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci

Pozývame Vás na odbornú konferenciu pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, odborných pracovníkov samospráv, zberových firiem a technických služieb, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Začiatok: 05.05.2011

Miesto konania:

Salón LUX 1, Hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica

 

Pre koho je konferencia určená:

Pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, odborných pracovníkov samospráv, zberových firiem a technických služieb, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľ konferencie:

Ukázať známe ale aj menej známe možnosti ako získať finančné prostriedky na separovaný
zber a  ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadov. 

Program konferencie :

 

 

8:45 – 9:15

Registrácia

9:15 – 9:20

Privítanie účastníkov konferencie
(Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ)

 

 

Blok I.

Možnosti predchádzania vzniku odpadov v obciach

9:20 – 9:45

Ako znížiť množstvo komunálnych odpadov
(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

9:45 – 10:00

Čo robiť, aby sa z nepotrebných veci nestal odpad
(Jozef Gaál, Priatelia Zeme – SPZ)

10:00 – 10:20

Ako kompostovaním ušetriť 30% nákladov na odpadové hospodárstvo (Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

10:20 – 10:50

Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže organizovanej Priateľmi Zeme – SPZ s názvom „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve medzi obcami (Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ)

 

 

10:50 – 11:10

Prestávka

 

 

 

 

Blok II.

Možnosti zlepšenia ekonomiky odpadového hospodárstva – firemné prezentácie

11:10 – 11:25

Kompostéry pre domáce kompostovanie
(Nina Ročiaková, JRK Waste Management, s.r.o., Trenčín)

11:25 – 11:40

Zber jedlých olejov v obciach
(Norbert Petráš, INTA, s.r.o., Trenčín)

11:40 – 11:55

Zber textilu v obciach
(Lenka Wienerová, OZ Diakonie Broumov, Broumov)

11:55 – 12:10

Lisovacie kontajnery na odpad
(Vojtech Kákoš, PÖTTINGER STROJE, s.r.o., Bánovce nad Bebravou)

12:10 – 12:25

Ponuka Priateľov Zeme – SPZ na spoluprácu
(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

 

 

12:25 – 12:40

Prestávka

 

 

Blok III.

Financovanie separovaného zberu odpadov

12:40 – 12:55

Recyklačný fond – podpora separovaného zberu odpadov

(Ing. Juraj Dlhopolček,Recyklačný fond, Bratislava)

12:55 – 13:10

ENVIDOM – podpora zberu elektroodpadu v obciach
(Peter Valent, ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, Bratislava)

13:10 – 13:25

ENVI - PAK – podpora separovaného zberu odpadov v obciach
(ENVI – PAK a.s., Bratislava)

 

 

13:25 – 13:45

Diskusia a ukončenie konferencie
(Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ)

Organizačné poznámky:

Účasť na konferencii je BEZPLATNÁ.Podmienkou účasti na konferencii je prihlásenie
sa telefonicky, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom do 26. apríla 2010 u organizátora
akcie Martina Valentoviča na e-maily: valentovic@priateliazeme.sk, telefónnom čísle:
0903 279 817 alebo faxe: 055 / 677 1 677.

Prihlášku na konferenciu nájdete v prílohe

Viac informácií:

AttachmentSize
Pozvánka s prihláškou na konferenciu667.07 KB