Odborná konferencia „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“

Priatelia Zeme – SPZ Vás pozývajú na odbornú konferenciu dňa 3. júla 2012 v Best Western Hotel West, Koliba - Kamzík les, Bratislava. Koferencia je určená pre odborných pracovníkov štátnej správy a samospráv, zberových firiem a technických služieb, zástupcov priemyslu, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva. Cieľom konferencie je informovať o stave príprav Programu predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky ako aj o ďalšom smerovaní a métach predchádzania vzniku a škodlivosti odpadu v regióne V4.

Začiatok: 03.07.2012

Miesto konania:

Best Western Hotel West, Koliba - Kamzík les, Bratislava

 

Program konferencie

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:10

Privítanie účastníkov konferencie
(Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ, Slovensko)

   

Blok I.

Aktuálna situácia

9:10 – 9:30

Prečo pripravujeme Program predchádzania vzniku odpadu?
(JUDr. Ivana Škovranová, Odbor odpadového hospodárstva,
Ministerstvo životného prostredia)

9:30 – 9:50

Stav prípravy Programu predchádzania vzniku odpadov SR
(Ing. Elena Bodíková, PhD., Centrum odpadového hospodárstva
a environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia)

9:50 – 10:20

Vybrané návrhy do Programu predchádzania vzniku odpadov SR a ČR
(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ, SR a Ivo Kropáček, Hnutí Duha, ČR)

10:20 – 10:40

Prestávka

   

Blok II.

Predchádzanie vzniku odpadu – dá sa to ?

10:40 – 11:00

Možnosti predchádzania vzniku odpadu v priemysle
(Ing. Šimkovicová Viera CSc.,Centrum odpadového hospodárstva
a environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia)

11:00 – 11:20

Ako sa dá aj na Slovensku dá predchádzať vzniku odpadu v priemysle?
(Ing. Ladislav Halász, PSA Peugeot Citroën Slovakia s.r.o.))

11:20 – 11:40

Predchádzanie vzniku komunálneho odpadu
(Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ)

11:40 – 12:00

Predchádzanie vzniku odpadu v obchode vo vzťahu k zákazníkovi
(Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ)

12:00 – 12:15

Diskusia

   

12:15 – 13:15

Obedná prestávka

   

Blok III.

Panelová diskusia

13:15 – 15:00

Branislav Moňok
Priatelia Zeme – SPZ

Ing. Elena Bodíková PhD.
riaditeľka SAŽP COHEM

Ing.  Vladimír Blažíček
generálny riaditeľ sekcie MŽP SR


Pozvaným hosťom je aj

Prof. RNDr. Mikuláš Huba CSc.
predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ŽP

 

 

15:00

ukončenie konferencie

 

Organizačné poznámky:

Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na konferencii je BEZPLATNÁ. Avšak počet miest je obmedzený, preto podmienkou účasti na konferencii je prihlásenie sa telefonicky, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom do 28. júna 2012 u organizačného garanta akcie Martina Valentoviča na e-maily: valentovic@priateliazeme.sk, telefónnom čísle: 0903 77 23 23 alebo faxe: 055 / 677 1 677. Organizátori si tiež vyhradzujú právo v prípade potreby z kapacitných dôvodov obmedziť počet zástupcov z jednej organizácie.

 

Prihlášku na konferenciu nájdete v priloženom súbore.

Viac informácií:

AttachmentSize
Pozvánka s prihláškou143.5 KB
Odborná konferencia „Program predchádzania vzniku  odpadu – realita alebo sci-fi?“