Konferencia "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY", 1. ročník

Kapacita konferencie je naplnená

Priatelia Zeme – SPZ a JRK Waste Management s. r. o. Vás pozývajú na 1. ročník konferencie BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY v dňoch 28. a 29. januára 2015 do hotela ORAVA v Dolnom Kubíne.

Začiatok: 28.01.2015

Koniec: 29.01.2015

Miesto konania:

HOTEL ORAVA V DOLNOM KUBÍNE

 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE

Začiatok konferencie: streda 28. januára 2015 o 9:00 hodine

9:00   Registrácia účastníkov
9:30   Otvorenie konferencie

Okruhy prednášok

 • Legislatíva v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov a súčasná situácia na Slovensku
 • Obce a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
 • Kuchynské a reštauračné odpady
 • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním
 • Využitie kompostu
 • Zber biologicky rozložiteľných odpadov
 • Úspešné príklady z praxe z obcí a miest zo Slovenska a Českej republiky
 • Kde a ako získať finančné prostriedky

Sprievodné aktivity

 • Slávnostné vyhlásenie súťaže o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve Priateľov Zeme – SPZ „3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj“
 • Panelové diskusie
 • Slávnostná večera

Prednášajúci

 • Eleonóra Šuplatová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Maroš Záhorský, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Zuzana Tkáčová, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
 • Zuzana Braná, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 • Pavol Bezák, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 • zástupcovia samospráv zo Slovenska a Českej republiky
 • Radoslav Košík, JRK Waste Management s. r. o.
 • Marián Kobolka, JRK Waste Management s. r. o.
 • Lenka Beznáková, Priatelia Zeme – SPZ
 • Branislav Moňok, Priatelia Zeme –SPZ                                                                                           

Záver konferencie: štvrtok 29. januára 2015 o 14:00 hodine

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Účasť na konferencii je bezplatná.
Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie, strava (obed, večera, raňajky, obed), ubytovanie (zo stredy 28. januára 2014 na štvrtok 29. januára 2014) a balíček informačných materiálov.
Podmienkou Vašej účasti na konferencii je prihlásenie sa do 21. januára 2014.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru nižšie alebo e-mailom na adresu beznakova@priateliazeme.sk. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0902 131 202.
Kapacita zariadenia, kde sa konferencia koná, je obmedzená. Preto si organizátor vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku v prípade naplnenia jeho kapacity.
Bližšie informácie k miestu konania konferencie: Hotel Orava sa nachádza mimo mesta Dolný Kubín v časti Srňacie č. 1.  GPS súradnice hotela sú N 49,199280° E 19,353860 alebo N +49° 11' 57.41", +19° 21' 13.90". Tel. číslo na recepciu hotela: +421 43 5302 100. Viac informácií nájdete na webe: www.hotelorava.sk .

                                                      

Viac informácií:

Lenka Beznáková, beznakova@priateliazeme.sk, 0902 131 202

AttachmentSize
Pozvánka na stiahnutie, formát pdf1.48 MB
Konferencia "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY", 1. ročník