2. ročník konferencie "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY"

Priatelia Zeme – SPZ a JRK Waste Management s. r. o. Vás pozývajú na 2. ročník konferencie BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY v dňoch 26. a 27. apríla 2016 v Piešťanoch v hoteli Sorea Sĺňava.

Začiatok: 26.04.2016

Koniec: 27.04.2016

Miesto konania:

Hotel Sorea Sĺňava v Piešťanoch
 

 

  

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov o nových povinnostiach a pravidlách pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré priniesol nový zákon o odpadoch. Tie sa týkajú hlavne obcí a prevádzkovateľov kompostární. A práve pre nich je určený tento ročník konferencie Biologicky rozložiteľné odpady. Odborné prednášky budú dopĺňané o diskusie s odborníkmi, zdieľanie príkladov z praxe a predstavenie fungujúcich technológií a techniky používaných pri kompostovaní. 

  

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE

Pozrite si podrobný program konferencie (kliknutím otvoríte súbor pdf).

Začiatok konferencie: utorok 26. apríla 2016

8:00   Registrácia účastníkov
9:00   Otvorenie konferencie

Okruhy prednášok

 • Nová legislatíva v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov.
 • Obce a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi.
 • Kuchynské a reštauračné biologicky rozložiteľné odpady.
 • Podpora domáceho a komunitného kompostovania v obciach.
 • Možnosti zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obciach.
 • Ako si zriadiť a prevádzkovať malú kompostáreň v obci.
 • Technológie a technika používaná na kompostovanie.
 • Workshop – Ako postupovať pri výbere systému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci.
 • Úspešné príklady z praxe z obcí SR a ČR.

Sprievodné aktivity

 • Firemné prezentácie.
 • Diskusné fórum.
 • Odborné poradenstvo pre obce.

Prednášajúci

 • Miroslava Masničáková, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Zuzana Tkáčová, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Radoslav Košík, JRK Waste Management s. r. o.
 • Marián Kobolka, JRK Waste Management s. r. o.
 • Juraj Melichár, Priatelia Zeme – SPZ
 • Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
 • Zástupcovia samospráv zo Slovenska a Českej republiky
 • Zástupcovia firiem                                                                                        

Záver konferencie: streda 27. apríla 2016 o 15:00

  

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihlásiť sa môžete najneskôr do utorka 12. apríla 2016 prostredníctvom formuláru na spodku tejto stránky

Účastnícky poplatok: 129,- € vrátane DPH

Účastnícky poplatok pre samosprávu: 29,- € vrátane DPH

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, stravu, ubytovanie a občerstvenie počas trvania konferencie a informačné materiály. Poplatok prosíme uhradiť do 12. apríla 2016 na účet: 4350233806/3100 (IBAN – SK52 3100 0000 0043 5023 3806; SWIFT – LUBASKBX). Na bankový príkaz k úhrade (príp. vklad) prosíme uviesť do poznámky meno organizácie alebo účastníka; ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO. Vyúčtovaciu faktúru dostanete pri registrácii.

Storno poplatky

Pri odhlásení do 12.4.2016 ...................................  30 % z účastníckeho poplatku
Pri odhlásení po 12.4.2016 ...................................100 % z účastníckeho poplatku

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Ďakujeme za pochopenie!   

Ubytovanie

Ubytovanie je v cene účastníckeho poplatku a zabezpečuje ho organizátor (z utorka 26. apríla 2016 na stredu 27. apríla 2016).

Ďalšie pokyny

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na adrese riha@priateliazeme.sk alebo telefonicky na čísle 0908 557 598. 

Kapacita zariadenia, kde sa konferencia koná, je obmedzená. Preto si organizátor vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku v prípade naplnenia jeho kapacity.

Bližšie informácie k miestu konania konferencie:

Hotel *** SOREA SĹŇAVA sa nachádza na ulici Hlboká 47 v  Piešťanoch. GPS súradnice hotela sú E 17° 49' 10" N 48° 34' 33". Tel. číslo hotela: +421 33 7980 111. Viac informácií nájdete na webe: http://www.sorea.sk/piestany/hotel-sorea-slnava/.  

  

Viac o lektoroch

(zobrazíte kliknutím na meno)

Mapa

Partneri konferencie

Generálny partner
 

 

Partneri
 

                          

Viac informácií:

riha@priateliazeme.sk, 0908 557 598

 

Tešíme sa na Vašu účasť.