10. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 2006

10. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 200610. výročie Priateľov Zeme, SPZ, 2006
Typ akcie: beseda