Priatelia Zeme chcú oceniť úspešné odpadové systémy – vyhlasujú súťaž pre samosprávy

Košice, 16.12.2011

Priatelia Zeme - SPZ chcú znova pomôcť zviditeľniť ľudí a samosprávy, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. Preto vyhlásili tretí ročník súťaže 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj.

Vytvorenie úspešných systémov odpadového hospodárstva je odborne aj ľudsky veľmi náročná práca a preto si súťaž kladie za cieľ vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj zároveň upozorňuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach, a ktorým smerom sa majú súťažné obce uberať.

Súťaž je výnimočná medzi odpadovými súťažami aj v tom, že sa zameriava nie len na už dosiahnuté výsledky, ale hlavne na pokrok – teda o koľko sa kvantitatívne a kvalitatívne zlepšilo odpadové hospodárstvo. Vysvetľuje Martin Valentovič, koordinátor súťaže: „Samozrejme je veľký rozdiel, či dosiahne napríklad 30% účinnosť triedeného zberu obec z nulového stavu alebo obec z 20% účinnosťou. Pre tento ročník súťaže bude sledovaný pokrok v období medzi rokmi 2008 - 2010.

Hodnotiť sa bude najmä prístup k riešeniu odpadového hospodárstva vzhľadom na záväznú hierarchiu nakladania s odpadom, komplexnosť systému nakladania s odpadom, účinnosť zberu vytriedených zložiek odpadov, a informovanie a motivovanie obyvateľov. Hlavnou cenou bude pre víťazné obce zviditeľnenie obce a dosiahnutých výsledkov, ako aj bezplatné poradenstvo. Hlavný víťaz však dostane aj dar v podobe pamätného remeselného výrobku.

Obce sa môžu prihlásiť vyplnením súťažných formulárov do 1. marca 2012. Formuláre sú oproti predchádzajúcim ročníkom zjednodušené a záujemcovia ich nájdu na našej internetovej stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/3z.Tento rok je v súťaži aj novinka, a to hodnotná cena pre toho pracovníka obce, ktorý víťaznú obec do súťaže prihlásil.

Viac informácií

Martin Valentovič, koordinátor súťaže, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie50 KB
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Témy: odpady