Výsledky súťaže šotov o kompostovaní

1. miesto

Víťazný šot s názvom „Urobme si raj na zemi, kompostujme“ oslovil porotu vtipnou a nápaditou myšlienkou, jednoduchým spracovaním. Autorkou šotu je Ruth Pochybová zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

2. miesto

Na druhom mieste sa umiestnil hraný šot s názvom „Kompostman“, ktorý propaguje kompostovanie zábavnou formou s heslom „Nemusíš byť hrdina, aby si mohol kompostovať“. Je dielom študentov SSUŠF v Košiciach: Júlia Ujháziová, Tomáš Oravec, Adam Lačný, Patrik Hucko.

3. miesto

Tretie miesto získal animovaný šot „Kompost prináša ovocie“, taktiež z dielne študentov SSUŠF v Košiciach: Mario Antonio Liptaj, Jozef Kolocsics, Simona Horváthová.

Neumiestnené šoty

Nebuď ťava, kompost ti veľa dáva

autor: Barbora Hudáková, Katarína Gramatová, Michal Vasiľ, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

 

Roxxy kompostuje

autor: Lucia Marfiaková, UPJŠ Košice

 

Hádžte bioodpad správnym smerom

autor: Diana Čomorová, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

 

Kompostovanie má štýl

autor: Stanislav Banás, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava

 

Kompostuj

autor: Michal Dujsik, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava

 

Pred kompostom neutečieš

autor: Viktória Dzurová, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice