Úvodné informácie o súťaži, aktuality

 • Súťaž šotov o kompostovaní je určená pre študentov
   
 • Cieľom súťaže je pozitívna propagácia kompostovania vtipnou kreatívnou formou.
   
 • Výsledkom súťaže by mal byť filmový šot, ktorý bude používaný na propagáciu kompostovania prostredníctvom internetu a televízie.
   
 • Výhercovia budú odmenení hodnotnými cenami v celkovej sume 600 EUR.
   
 • Uzávierka súťaže je 30. jún 2014.
Súťaž je organizovaná v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.
  

 

AttachmentSize
sutaz-soty-kompost-5a3.jpg31.91 KB