Aj 2 percentá pomáhajú

Ako obyvatelia, podnikatelia a firmy môžete rozhodnúť, ako využijete časť zo svojich zaplatených daní. Či ich necháte celé štátu alebo venujete 2 percentá z nich vybranému subjektu z tretieho sektora, čím prispejete k rozvoju vami vybranej oblasti nášho života. 

My, Priatelia Zeme – SPZ, sa opäť uchádzame o Vašu priazeň a chceme Vás presvedčiť, že vieme využiť tieto prostriedky maximálne efektívne, zmysluplne a transparentne.

Už od roku 1996 realizujeme environmentálne aktivity na celom území Slovenska. Za toto obdobie sme dosiahli viaceré úspechy v posune legislatívy v prospech ochrany životného prostredia, realizovali sme  rozsiahle propagačno-informačné aktivity, ktoré spoločnosť menia na priateľskejšiu k prírode, zabránili sme mnohým projektom, ktoré ohrozovali prostredie nás všetkých a naopak, pomohli sme v mnohých, ktoré prinášajú konkrétne výsledky v oblasti nakladania s odpadmi, eliminácii znečistenia prírody i ochrane zdravia obyvateľstva. Za svoju činnosť sme získali viacero uznaní.

Pri svojej práci si zachovávame nezávislosť na politických štruktúrach a obchodných záujmoch rôznych skupín a jednotlivcov. Práve 2 percentá nám veľmi pomáhajú pri tejto nezávislosti. 

Prosím, venujte Vaše 2 percentá Priateľom Zeme - SPZ.

Údaje pre venovanie 2 percent nájdete tu.