Ako môžete venovať 2 %

Prosím rozkliknite:

 

 

 

Pre venovanie 2 % Priateľom Zeme – SPZ použite tieto údaje:

Názov: Priatelia Zeme – SPZ
Sídlo: Haluzice 761, 91307 Haluzice

IČO: 35529261 (Pozor, od roku 2018 sa IČO zarovnáva sprava!)
Právna forma: Občianske združenie

Prosím, tlačivá sa snažte vyplniť presne, aby nebol dôvod na ich vyradenie. Ak by ste potrebovali pomoc pri vypĺňaní, kontaktujte nás e-mailom na spz@priateliazeme.sk , mobil: 0903 77 23 23.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali na náš účet.