Súťaž MISS KOMPOST štartuje už po tretí krát – prihláste aj vy svoj kompost a vyhrajte!

Košice, 02.07.2013

Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít vyhlasujú v týchto dňoch tretí ročník celoslovenskej súťaže MISS KOMPOST. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a podporiť tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu. Do súťaže o zaujímavé ceny sa môže zapojiť každý, kto doma kompostuje, bez ohľadu na spôsob kompostovania, veľkosť a typ kompostoviska. Naopak, šancu uspieť majú kreatívne a svojské spôsoby kompostovania, ktoré poukazujú na to, že kompostovanie je zábava.

Dva ročníky súťaže, do ktorých sa zapojili desiatky súťažiacich ukázali, že táto vtipná forma propagácie kompostovania má úspech a zmysel. Pri "degustácii" víťazných kompostov verejnosťou viacerí prekvapene zisťujú, že z biologických odpadov zo záhrad a domácnosti, ktoré často končia v kontajneroch na odpad alebo sa spaľujú, sa dá jednoducho vyrobiť voňavá „zemina“. Sme presvedčení, že mnohí si tento zážitok odniesli domov, a dnes si už sami vyrábajú kompost, to najprirodzenejšie hnojivo pre svoje záhradky.

Aj v treťom ročníku súťaže chceme poukazovať  na to, že kompostovanie môže byť jednoduché a zábavné. Pre zapojenie do súťaže stačí zaslať tri fotografie so stručným opisom svojho kompostu, kde kandidát na titul miss uvedie miery svojho kompostoviska/kompostéru (výšku, šírku, dĺžku prípadne iný relevantný rozmer), ďalej suroviny, na ktorých si kompost pochutnáva, či ďalšie informácie z výroby a použitia kompostu. Môže tiež pripojiť zaujímavú alebo humornú udalosť, ktorá sa mu pri kompostovaní prihodila. Zároveň si súťažiaci odloží vrecúško kompostu (približne 3 kg), ktorého kvalita môže rozhodnúť vo finále. Súťaž je určená pre jednotlivcov, súkromné osoby, ktoré kompostujú pre vlastnú potrebu.

„V súťaži nám ide hlavne o to, aby sme spropagovali kompostovanie ako súčasť modernej domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe. Chceme ukázať, že kompostovať môže každý. Nie však použitím poučiek z kníh, ale príkladov priamo zo života,“ hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

Klaudia Medalová z Centra environmentálnych aktivít dodáva „Súťaž učí nenásilnou formou o výhodách kompostovania a inšpiruje pozitívnymi príkladmi z praxe. Priamo to súvisí aj s témami prírodných záhrad a ekologického poľnohospodárstva, ktorým sa naša organizácia dlhodobo venuje."

Z prihlásených kandidátov vyberie porota zložená z expertov päť najlepších finalistov. Od každého z nich si následne vyžiada odložené vrecúško kompostu. Ich kvalitu bude mať opäť možnosť porovnať i laická verejnosť na verejnom podujatí – Biojarmoku, ktorý sa bude konať 27. 9. 2013 v Trenčíne. Na tejto akcii budú prezentované aj zaslané fotografie a príbehy. Všetci finalisti získajú hodnotné vecné ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný partner súťaže – internetový obchod komposter.sk a organizátori súťaže.

„Sme radi, keď vidíme praktické príklady rodín, kde sa kompostovanie stáva súčasťou ich životného štýlu. Tešíme sa, keď môžeme ľudí podporiť špičkovými domácimi kompostérmi, ktoré im uľahčia prácu v záhrade,“ hovorí Ing. Nina Oravcová, www.komposter.sk.

Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na webovej stránke www.priateliazeme.sk/spz/miss-kompost. Prihlásiť sa môžu písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, alebo elektronicky na miss.kompost@priateliazeme.sk. Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2013.


Pozn.:

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Dlhodobo sa zameriavajú na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) je neziskové občianske združenie, ktoré združuje ľudí so záujmom o životné prostredie a zvyšovanie kvality života v Trenčíne a regióne Bielych Karpát. CEA prevádzkuje portál Biospotrebitel.sk, ktorý je mediálnym partnerom súťaže Miss Kompost.

Internetový obchod www.komposter.sk je najväčší špecializovaný obchod s kompostérmi, záhradnými drvičmi a doplnkovým vybavením pre kompostovanie.

Slovenská MISS KOMPOST je organizovaná so súhlasom autora súťaže OZ Ekodomov (www.ekodomov.cz), ktorá ju v Českej republike každoročne realizuje už od roku 2005.

 

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme - SPZ, 0903 77 23 23,  valentovic@priateliazeme.sk

Súťaž MISS KOMPOST štartuje už po tretí krát – prihláste aj vy svoj kompost a vyhrajte!Súťaž MISS KOMPOST štartuje už po tretí krát – prihláste aj vy svoj kompost a vyhrajte!
Cieľová skupina: verejnosť