Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre mládež z Krízového centra v Košickej Novej Vsi

25.04.2013

Prednášku s viacerými interaktívnymi prvkami na hravé zapojenie mládeže zrealizovala v tomto krízovom centre Lucia Tóthová. V prednáške sa venovala hlavne predstaveniu problémov spojených s odpadmi, ale aj vysvetleniu pozitívnych riešení. Mládež takúto hravú formu ocenila.

Cieľová skupina: obce / firmy | školy | verejnosť