Ukážte Slovensku svoj kompost: zapojte sa do súťaže Miss Kompost 2012!

Košice, 23.08.2012

Ešte 3 týždne majú záujemci o titul Miss Kompost možnosť zapojiť sa do druhého ročníka tejto netradičnej súťaže, ktorú organizujú Priatelia Zeme - SPZ a Centrum environmentálnych aktivít. Stačí aby odfotili ako kompostujú a zaslali fotografie aj s jednoduchým popisom na adresu súťaže. Výhercovia získajú zaujímavé ceny, ale hlavne - pomôžu svojim príkladom propagovať myšlienku kompostovať si vlastné biologické odpady.

Kompostovanie je moderný ekologický a ekonomický šetrný spôsob recyklácie biologických odpadov. Tie tvoria až polovicu hmotnosti komunálnych odpadov. V komposte ich živé organizmy premenia na prírodne hnojivo – kompost, ktorý môžeme vrátiť späť do pôdy. Kompostovanie je pritom jednoduché a môžu ho vykonávať jednotlivci, či už žijú na dedine alebo v meste, ale tiež komunity, alebo celé mestá, či obce. Práve jednotlivci môžu byť so svojimi nápadmi prínosom a príkladom pre svoje okolie a cieľom súťaže je podchytiť tento tvorivý potenciál pri využívaní biologických odpadov a využiť ho pre šírenie a propagáciu kompostovania.

Prvý ročník súťaže bol úspešný a súťažiaci do súťaže zaslali množstvo zaujímavých fotografií, ktoré dokumentujú, akými rôznymi spôsobmi sa dá kompostovať, ale aj prezentujú nadšenie, s ktorým sa kompostovaniu súťažiaci venujú. Veľmi dobre to dokumentujú slová výhercu prvého ročníka súťaže, Martina Pizňaka z Košíc: "Na kompost nedám dopustiť a je to najlepšie hnojivo na svete". Jeho z dosák zhotovené kompostovisko je dvojročné, to znamená, že fáza premeny biologického odpadu na kompost prebieha počas dvoch rokov. Vladimír Troška z Pruského, ktorý sa umiestnil v prvom ročníku súťaže na treťom mieste, zase veľmi dbal i na estetickú stránku kompostovania. Jeho dva kompostéry, zhotovené vypletením z vŕbového prútia, krásne situované pod stromami, sú pohľadením pre dušu nielen záhradkára, ale hádam i záhradného architekta. Ďalší súťažiaci zase kompostujú jednoducho, v kope, alebo na kompostovisku pestujú tekvice. Veríme, že v druhom ročníku budeme môcť obdivovať nové zaujímavé spôsoby, ako kompostovať.

Zapojiť do súťaže sa záujemcovia môžu do 10. septembra 2012, stačí keď na adresu miss.kompost@priateliazeme.sk zašlú aspoň 3 fotografie kompostu/kompostoviska so stručným opisom spôsobu kompostovania, uvedú jeho rozmery, aké bioodpady do kompostoviska dávajú, a môžu napísať aj nejakú humornú udalosť spojenú s kompostovaním. Súťažiaci by si tiež mali odložiť cca 2 kg kompostu do finále súťaže.

Z prihlásených kandidátov vyberie porota zložená z expertov päť najlepších finalistov. Od každého z nich si následne vyžiada odložené vrecúško kompostu. Ich kvalitu bude mať možnosť porovnať i laická verejnosť na verejnom podujatí na jeseň, kde budú tieto komposty pripravené na "degustáciu". Všetci finalisti získajú hodnotné vecné ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný partner súťaže – internetový obchod Kompostery.sk a organizátori súťaže.

Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na novospustenej webovej stránke www.priateliazeme.sk/spz/miss-kompost. Prihlásiť sa môžu písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, alebo elektronicky na miss.kompost@priateliazeme.sk.

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá združuje ľudí so záujmom o životné prostredie a zvyšovanie kvality života v Trenčíne a regióne Bielych Karpát. CEA prevádzkuje portál Biospotrebitel.sk, ktorý je mediálnym partnerom súťaže Miss Kompost.
Internetový obchod www.kompostery.sk - najväčší špecializovaný obchod s kompostérmi, záhradnými drvičmi a doplnkovým vybavením pre kompostovanie.
Súťaž je organizovaná so súhlasom autora súťaže OZ Ekodomov (www.ekodomov.cz), ktorá ju úspešne realizuje v Českej republike už siedmy rok.

Bližšie informácie o súťaži poskytne: Martin Valentovič, tel.: 0903 772 323, e-mail: valentovic@priateliazeme.sk

Vladimír Troška z PruskéhoLadislav Brtáň z KošeceMartin Pizňak z KošícSeverína Lehotská z Pruského