Prihlásenie do súťaže, priebeh

Prihlásiť sa môžete:

Priebeh súťaže:

Prihlásené príspevky vyhodnotí odborná porota. Tá vyberie 5 najlepších príspevkov, ktoré postúpia do finále. Na Trenčianskom BIOjarmoku (koná sa 26. septembra 2015) sa následne bude posudzovať odbornou a laickou verejnosťou kvalita kompostov, ktoré vyrobili finalisti. Všetci finalisti získajú zaujímavé vecné ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný partnér súťaže - internetový obchod Komposter.sk a organizátori súťaže.