Sedemnásty Ekotábor Priateľov Zeme: doprajte si netradičnú dovolenku na ekofarme

Košice, 26.06.2013

Od 20. do 28. júla sa bude konať tradičný letný Ekotábor, opäť na Odorici, bylinkovej ekofarme neďaleko Levoče. Priatelia Zeme na ňom ponúknu pestrú paletu zaujímavých aktivít. Či už ide o praktickú pomoc miestnej komunite, výučbu remesiel, zaujímavé prednášky na ekologické témy a športové aktivity.

Počas deviatich dní si účastníci budú môcť vyskúšať rôzne práce: kosenie, hrabanie sena, môžu opravovať oplotenia, budovať hrádzu a studničku, dláždiť chodník z kamenia, dobudovať krb, či vytvoriť interiérovú mozaiku z úlomkov starých kachličiek.

Poobedia budú venované výučbe tradičných remesiel, ako výroba píšťal a slamených ozdôb, ale aj netradičných remesiel,  napríklad tvorbe zo starého textilu, výrobe košíkov zo starého papiera či výrobe smaltovaných šperkov. Okrem remesiel sa účastníci naučia aj to, ako spracovávať bylinky, ako vyrobiť syr a upliesť syrové korbáčiky, alebo ako pripraviť bylinný sirup.

Podvečer bude venovaný športovým hrám či relaxačným aktivitám. Večery budú patriť zaujímavým prednáškam, o zdravej strave, o ochrane prírody, o predchádzaní vzniku odpadov, o ochrane netopierov a ďalšie.
Pripravený je aj výlet do okolitej prírody spojený s odborným výkladom a výlet do Levoče, za pamiatkami, ale aj návšteva prevádzky, kde sa spracúvajú bylinky z ekofarmy.

Ekotábor je zameraný na spojenie s prírodou, preto samozrejmosťou na ňom je triediť si svoj odpad, používať ekologické čistiace prostriedky, stravovať sa vegetariánsky, s prednostným využívaním miestne dostupných surovín a celkovo sa správať priateľsky k miestnej krajine, ekofarme. Ubytovanie bude vo vlastných stanoch, alebo v stodole na voňavom sene či slame.

Záujemcovia o takúto netradičnú dovolenku môžu získať viac informácií alebo sa prihlásiť na stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor, mailovej adrese ekotabor@priateliazeme.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 557 598. Je možné sa prihlásiť aj na jeden či dva dni, podľa konkrétnej aktivity. Je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 14. júla.

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Viac informácií

Bližšie informácie o Ekotábore poskytne: René Říha, 0908 557 598, riha@priateliazeme.sk
Dočítať sa viac, alebo pozrieť fotografie z Ekotábora sa môžete na webovej stránke www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor

Sedemnásty Ekotábor Priateľov Zeme: doprajte si netradičnú dovolenku na ekofarmeSedemnásty Ekotábor Priateľov Zeme: doprajte si netradičnú dovolenku na ekofarmeSedemnásty Ekotábor Priateľov Zeme: doprajte si netradičnú dovolenku na ekofarmeSedemnásty Ekotábor Priateľov Zeme: doprajte si netradičnú dovolenku na ekofarme
Cieľová skupina: školy | verejnosť