Povieme vám všetko o kompostovaní

Košice, 12.09.2013

Téma biologicky rozložiteľných odpadov stále rezonuje medzi laickou aj odbornou verejnosťou. Európska únia dlhodobo presadzuje prísne pravidlá v nakladaní s týmito odpadmi a Slovensko musí urýchlenie zaviesť účinné opatrenia, ktoré zabezpečia naplnenie záväzných cieľov stanovených smernicou o skládkach odpadov. Pomocnú ruku opäť podávajú Priatelia Zeme – SPZ. Projekt „Povedzme si všetko o kompostovaní!“ má za cieľ zlepšiť situáciu s biologicky rozložiteľnými odpadmi na Slovensku jedným z najúčinnejších spôsobov – kompostovaním.

Táto problematika nie je pre Priateľov Zeme – SPZ žiadnou novinkou. Naopak, téme sa venujú dlhodobo a patria v tejto oblasti medzi hlavných slovenských odborníkov. Projekt, ktorý začína 1. septembra, umožňuje expertom organizácie venovať sa intenzívnejšie vybraným aktivitám. Nosným pilierom je práca s odbornou verejnosťou.

Predseda organizácie Martin Valentovič vysvetľuje: „Kompetentné úrady majú často nepresné až nedostatočné, niekedy zavádzajúce informácie o kompostovaní, preto sa prostredníctvom odborných školení, prípravy odborných materiálov, ale aj vstupovania do legislatívnych procesov, budeme snažiť tento stav napraviť.“

Nevyhnutnou súčasťou projektu je práca so širokou verejnosťou. Priatelia Zeme – SPZ pre nich pripravia sériu krátkych inštruktážnych filmov, nové informačné materiály a prednášky. Všetky informácie a materiály budú zverejnené na webovej stránke www.kompost.sk a budú bezplatné.

Praktickou ukážkou - aký pozitívny dopad z environmentálneho, ale aj ekonomického hľadiska môže mať správne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi - bude prezentované na pilotnej obci Chocholná-Velčice. S tou budú Priatelia Zeme – SPZ počas celého projektu úzko spolupracovať.

„Štát dlhodobo nedokáže zlepšiť nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi priamo v praxi. Preto sme sa projekt snažili koncipovať tak, aby mal čo najširší dopad na spoločnosť. Sme presvedčení, že náš prístup prinesie merateľné výstupy v tejto oblasti“, dodáva Valentovič.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme - SPZ, 0903 77 23 23,  valentovic@priateliazeme.sk