Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.

Košice, 30.01.2015

28.-29. januára 2015 sa uskutočnila neďaleko Dolného Kubína ojedinelá konferencia. Stretli sa na nej zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE TU

Zorganizovali ju Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci s generálnym partnerom spoločnosťou JRK Waste Management, s. r. o. Na konferencii sa stretlo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska. Na úvod sme predstavili súčasný stav nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi na Slovensku, ktorý najlepšie definuje skutočnosť, že sa triedi len cca 100 000 ton týchto odpadov. Do roku 2020 musí Slovensko podľa Smernice Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov odkloniť od skládkovania až 613 600 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Všetci zúčastnení mali záujem nájsť spoločné riešenia, ako čo najefektívnejšie naplniť tento záväzok a biologicky rozložiteľné odpady zhodnocovať.

Vysvetľuje Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ: „Jednoznačným cieľom konferencie bolo prostredníctvom diskusie medzi odborníkmi štátnej správy, zástupcami firiem, samospráv a tretím sektorom nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v podmienkach obcí a miest. V praxi síce každý z nich veľmi dobre rozumie svojej oblasti, ale chýba diskusia naprieč jednotlivými skupinami a sektormi. Tento cieľ sa podarilo uspokojujúco naplniť.

Priatelia Zeme – SPZ sa už takmer 19 rokov venujú problematike nakladania s biologickými odpadmi na komunálnej úrovni. Hľadajú a skúšajú v praxi riešenia, ktoré pomáhajú bežným obyvateľom, ale aj mestám a obciam zmysluplne využívať tieto odpady a napĺňať tak platnú legislatívu.

„Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti a entuziazmus budú dostatočnou inšpiráciou pre všetkých účastníkov konferencie. Priatelia Zeme im v ich snažení radi pomôžu“, doplnil Valentovič.
Na konferencii boli rovnako prezentované pozitívne príklady zo samospráv z celej Európy, ale samozrejme s dôrazom na Slovensko. S takýmito skúsenosťami sa podelili s účastníkmi aj zástupcovia generálneho partnera konferencie.

"Je príjemné vidieť, že naša práca má zmysel a neustále rastie počet samospráv - či už obcí, miest alebo mikroregiónov - ktoré sú pozitívnym príkladom toho, ako sa dá prostredníctvom podpory domáceho kompostovania v záhradných kompostéroch ekonomicky, ekologicky a efektívne riešiť problém biologicky rozložiteľných odpadov. Súčasný trend kompostovania rovnako ponúka možnosti kompostovania kuchynských a reštauračných odpadov v elektrických kompostéroch, pričom sa jedná o jedinú legálnu alternatívu voči povinným zvozom takýchto druhov odpadov ", povedala Ing. Nina Oravcová, konateľka spoločnosti JRK Waste Management, s.r.o.

Konferencia bola pripravená v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní!", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ, 0903 77 23 23, valentovic@priateliazeme.sk

Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.