Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!

Košice, 20.06.2012

Priatelia Zeme - SPZ a Centrum environmentálnych aktivít vyhlasujú druhý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu. Do súťaže o zaujímavé ceny sa môže zapojiť každý, kto doma kompostuje, bez ohľadu na zaužívané kritériá pri súťažiach typu miss.

Prvý ročník súťaže bol veľmi úspešný a oboznámil širokú verejnosť názornými príkladmi z praxe, navyše vtipnou formou o možnostiach, ako sa dá jednoduchým spôsobom využiť biologický odpad zo záhrad a domácnosti na výrobu kvalitného hnojiva – kompostu. V druhom ročníku chceme vyzdvihnúť hlavne originalitu či svojské riešenia a poukázať tak na to, že kompostovanie môže byť jednoduché a zábavné. Pre zapojenie do súťaže stačí zaslať tri fotografie so stručným opisom svojho kompostu, kde kandidát na titul miss uvedie miery svojho kompostu (výšku, šírku, dĺžku prípadne iný relevantný rozmer), suroviny na ktorých si kompost pochutnáva či ďalšie jeho vlastnosti. Môže tiež pripojiť zaujímavú alebo humornú udalosť, ktorá sa mu pri kompostovaní prihodila. Zároveň si súťažiaci odloží vrecúško kompostu (približne 2kg), ktorého kvalita môže rozhodnúť vo finále.

V súťaži nám ide hlavne o to, aby sme spropagovali kompostovanie ako súčasť modernej domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe. Nie však použitím poučiek z kníh, ale príkladov priamo zo života,“ hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

Z prihlásených kandidátov vyberie porota zložená z expertov päť najlepších finalistov. Od každého z nich si následne vyžiada odložené vrecúško kompostu. Ich kvalitu bude mať možnosť porovnať i laická verejnosť na verejnom podujatí na jeseň, kde budú tieto komposty pripravené na "degustáciu". Všetci finalisti získajú hodnotné vecné ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný partner súťaže – internetový obchod Kompostery.sk a organizátori súťaže.

Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na novospustenej webovej stránke www.priateliazeme.sk/spz/miss-kompost. Prihlásiť sa môžu písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, alebo elektronicky na miss.kompost@priateliazeme.sk. Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2012.

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu biologických odpadov pomocou živých organizmov na kompost – organické hnojivo ideálne na pestovanie rastlín. „Živiny obsiahnuté v biologickom odpade môžeme takto využiť a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovaním dokážeme navyše jednoducho znížiť množstvo odpadov z domácností takmer o polovicu. Práve preto organizujeme túto súťaž.“ dodáva Branislav Moňok.

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá združuje ľudí so záujmom o životné prostredie a zvyšovanie kvality života v Trenčíne a regióne Bielych Karpát. CEA prevádzkuje portál Biospotrebitel.sk, ktorý je mediálnym partnerom súťaže Miss Kompost.

Internetový obchod www.kompostery.sk - najväčší špecializovaný obchod s kompostérmi, záhradnými drvičmi a doplnkovým vybavením pre kompostovanie.

Súťaž je organizovaná so súhlasom autora súťaže OZ Ekodomov (www.ekodomov.cz), ktorá ju úspešne realizuje v Českej republike už siedmy rok.

Bližšie informácie o súťaži poskytne: Martin Valentovič, tel.: 0903 772 323, e-mail: valentovic@priateliazeme.sk 

Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!