Skládka stavebného odpadu Trstená

Skládka stavebného odpadu v meste Trstená situovaná pri vodnej ploche s výskytom rýb a chránených obojživelníkov, plazov.

Skládka stavebného odpadu TrstenáSkládka stavebného odpadu TrstenáSkládka stavebného odpadu TrstenáSkládka stavebného odpadu Trstená