Otázka: Čo s bioodpadom, keď bývam v bytovom dome na sídlisku?

Oslovili ma vaše články o kompostovaní. Doma už triedim všetko okrem bioodpadu. Viete mi poradiť, čo s ním môžem robiť, keď bývam v bytovom dome na sídlisku?

Odpoveď:

Možností ako skompostovať vznikajúci bioodpad v domácnosti, je hneď niekoľko. Začneme od najjednoduchších:

1. Oslovte príslušný Obecný / Mestský úrad a opýtajte sa, či vo vašej obci / meste prebieha zber bioodpadu. Ak áno, zistite si ďalšie podrobnosti o tom, či je možné sa do neho zapojiť a akým spôsobom.

2. Ak vo vašej obci / meste neprebieha zber bioodpadu, môžete si vybudovať tzv. komunitné kompostovisko v blízkosti Vášho domu a kompostovať v ňom za dodržania základných pravidiel kompostovania. Najskôr si obhliadnite okolie svojho domu a pokúste sa nájsť vhodné miesto na umiestnenie kompostoviska. Miesto by malo byť nenápadné, najlepšie kryté z jednej alebo dvoch strán krami alebo stromami a hlavne ľahko prístupné za každého počasia. Nemalo by sa nachádzať hneď pri chodníku a ceste alebo v blízkosti detského ihriska. Ak ste takéto vhodné miesto našli, oslovte svojich susedov s touto myšlienkou a pokúste sa ich pre túto vec získať. Ak budú súhlasiť, spíšte váš záujem o umiestnenie kompostoviska spolu so súhlasným stanoviskom a podpismi prevažnej väčšiny susedov. S touto požiadavkou potom oslovte príslušný Obecný / Mestský úrad a zistite, komu patrí pozemok, na ktorom by ste chceli kompostovať. Ak pozemok patrí obci / mestu, vyžiadajte si súhlasné stanovisko s touto činnosťou. Ak inému vlastníkovi, postupujte podobne. Viac informácií o tom, ako založiť komunitné kompostovisko a správne v ňom kompostovať, nájdete na našej internetovej stránke tu: http://www.priateliazeme.sk/spz/? q=sk/komunitne-kompostovanie-prirucka-pre-komunitne-spolocenstva.

3. Bioodpad sa dá skompostovať aj na balkóne. K tomu potrebujete nádobu - kompostér, ktorý má úplné dno; pod ňou umiestnenú misku na zachytávanie prípadnej odpadovej vody z kompostovania. Návody na zhotovenie takýchto kompostérov môžete nájsť na internete. Pri kompostovaní vždy dodržiavajte základné pravidlá kompostovania a pravidelne kontrolujte obsah nádoby.
Viac informácií o pravidlách správneho kompostovania, nájdete na našej internetovej stránke tu: http://www.priateliazeme.sk/spz/? q=sk/kompostovanie

4. Kompostovať sa dá i priamo v kuchyni v špeciálne na tento účel vyvinutom elektrickom kompostéri, napríklad značky NatureMill. Je to pohodlný, avšak pomerne drahý spôsob. Do kompostéra môžete pridávať bioodpad postupne, ako Vám vzniká a o ostatné sa už postará kompostér. Kompostér je nehlučný a nešíri sa z neho pach.
Viac informácií o elektrickom kompostéri a kompostovaní v ňom nájdete na internetovej stránke www.ekodomov.cz.

5. Lacnejšou a nemenej efektívnou voľbou pre kompostovanie bioodpadu v domácnosti je vermikompostovanie. Je to kompostovanie bioodpadu za pomoci dážďoviek, ktorého výsledným produktom je vermikompost – kvalitné hnojivo vhodné i pre izbové rastliny. Ku kompostovaniu je potrebný len malý zásobník alebo nádoba a dážďovky.
Viac informácií o vermikompostovaní nájdete na našej internetovej stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/? q=sk/vermikompostovanie-dazdovkovy-kompost-pre-domacnost-a-zahradu

Lenka Beznáková

15.03.2010 15.03.2010