Ministerstvo životného prostredia ignoruje všetkých okrem znečisťovateľov

BRATISLAVA, 26.04.2007

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pripravilo Zákon o obaloch netransparentne, pričom porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Pri tvorbe materiálu počúvalo iba lobistické a priemyselné skupiny ako Zväz obchodu, či Envi-pak. Naopak, mimovládne organizácie, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), či nezávislí odborníci sa k príprave zákona vyjadrovať nemohli. Na dnešnej Tlačovej konferencii Priateľov Zeme - SPZ to uviedol predseda organizácie Ladislav Hegyi.

Pritom za triedenie a recykláciu obalov sú zodpovedné najmä mestá a obce, v ktorých množstvo odpadov prudko rastie. Iba za roky 2000 až 2004 sa u nás zvýšilo o 120 tisíc ton.[1] K návrhu zákona nemohli prispieť ani ďalšie dotknuté skupiny: spotrebitelia, akademici, ale napríklad ani podnikatelia v odpadovom hospodárstve.

„ Žiadali sme informácie o príprave navrhovaného zákona, ale MŽP SR nás dva mesiace ignorovalo. Porušilo tým zákon o slobodnom prístupe k informáciám,“ hovorí L. Hegyi. Znenie novely zodpovedá spôsobu akým bola pripravovaná, teda vyjadruje iba želania znečisťovateľov - tých, ktorí ako jediní na celom kolobehu zarábajú.

Prijatie tohto návrhu zákona bude znamenať tri kľúčové veci:
  • množstvo odpadov z obalov v našich parkoch a uliciach stúpne, pretože MŽP SR sa vzdáva právomoci zaviesť zálohovanie jednorazových obalov
  • obce, ktoré už teraz nemajú dostatok peňazí na triedenie a recykláciu odpadov  z obalov, budú musieť aj naďalej platiť najviac. Priemysel ich totiž bude podporovať iba minimálne.
  • spotrebitelia v menších mestách si už nebudú môcť kúpiť výrobky vo vratných obaloch
Nápojové obaly tvoria takmer 40 percent všetkých odpadov na verejných priestranstvách. Tým, že sa MŽP SR vzdá svojej právomoci ich zálohovať, množstvo odpadov rapídne stúpne. Zálohovanie sa totiž ako jediné osvedčilo pri znižovaní nezákonne pohodených odpadov. Až 95 % z nich sa vďaka tomuto spôsobu darilo využívať znovu. Ani triedený zber, ani osveta také účinné nie sú.

Ministerstvo ďalej berie spotrebiteľovi možnosť správať sa ekologicky, pretože vo väčšine obcí Slovenska už nebude dostať výrobky vo vratných obaloch. Najmenšia predajná plocha pre obchody, ktoré ich musia ponúkať, sa totiž zvyšuje zo sto na dvesto metrov štvorcových. V malých obciach a mestách také nenájdeme.

„O tom, či budeme používať šetrnejšie vratné obaly, bohužiaľ na Slovensku nerozhodujú spotrebitelia, ani ich volení zástupcovia, ale skladová politika obchodných reťazcov.,“ dodáva L. Hegyi.

Zákon zároveň nepočíta s kontrolou tzv. oprávnených organizácií, ktoré majú v mene priemyslu obciam prispievať na triedený zber a recykláciu. Vo vyspelých štátoch EÚ štandardne podliehajú prísnej autorizácii zo strany MŽP tak, aby výška príspevkov bola dostatočná.
„ Naše príjmy z predaja druhotných surovín, ktoré získame triedeným zberom, zďaleka nepokrývajú náklady na rozvoj separovaného zberu.  Demotivujú nás aj nízke príspevky z Recyklačného fondu a ostatných oprávnených organizácií, “ uviedol predseda Ľubovnianskeho združenia miest a obcí Jozef Kaleta.

Na Slovensku vďaka tomu v niektorých obciach uvažujú, že triedený zber obmedzia.
“Je nepochopiteľné, že v situácii keď nestíhame recyklovať toľko odpadov z obalov, koľko by sme podľa smerníc EÚ mali, prichádza MŽP SR s takýmto nekvalitným návrhom zákona. Ak nechceme platiť zbytočné pokuty, tento materiál musí byť stiahnutý a zásadne prepracovaný,” uzatvára L. Hegyi.

 
[1] zdroj:Slicpen/Envipak, priemysel Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk