verejnosť

Sú vhodné pre malé deti v škôlke automatické osviežovače vzduchu?

Naša pani riaditeľka v materskej škole zakúpila deťom automatické osviežovače vzduchu. Nie som odborník na chémiu, no prečítala som už zopár článkov o tom, že sú zdraviu škodlivé a niektoré dokonca karcinogénne. Neviem ako riaditeľku presvedčiť, aby neohrozovala zdravie detí, ktoré do tej škôlky chodia. Štátna škôlka je platená aj z mojich peňazí a ja nechcem, aby moje dieťa dýchalo chemikáliu, ktorá je každú pol hodinu púšťaná do vzduchu.

Bežne predávané osviežovače vzduchu obsahujú syntetické vône, sú zmesou chemických látok, ktoré sa dostávajú dýchaním priamo do tela: formaldehyd, naftalén, xylén, fenol, etanol, kresol, syntetické pižmo. Hoci majú osviežovače vzduchu rôzne certifikáty, tieto látky, z ktorých sa skladajú, sú zmesou alergénov, spúšťačov astmy, často aj karcinogénov,...

ovplyvňujú centrálnu nervovú sústavu. V roku 1989 Americký národný inštitút pre pracovn
... čítať viac

Otázka: Ako môžeme zabrániť čiernym skládkam?

Rád chodím na prechádzky do okolia našej dediny. V poslednom čase sa tam stretávam čoraz častejšie s kopami odpadov. Pri rieke, na medziach, popri poľnej ceste... Je to neestetické a škodlivé pre prírodu, ale i pre ľudí. Ako to môžem zmeniť?

26.09.2010

Tieto rôzne veľké kopy voľne uložených / pohodených odpadov v rozpore s platnou odpadovou legislatívou sa nazývajú čierne (alebo aj nelegálne, divoké) skládky odpadov. Ich pôvodcami sú najčastejšie občania a podnikateľské subjekty, ale v niektorých prípadoch aj samotné samosprávy.

Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov...

zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom (§18 ods. 3). Tý
... čítať viac

Otázka: Patrí burina do kompostoviska?

Často sa v časopisoch so záhradkárskou tematikou stretávam s tvrdeniami, že burina do kompostoviska nepatrí. Je to pravda? Mne je ľúto vyhadzovať burinu do kontajnera. Viete mi poradiť, čo teda mám robiť s burinou?

26.06.2010

Predtým, ako sa vrhnete do boja proti burine na vašej záhrade odporúčam preštudovať si atlas liečivých rastlín. Nie je totiž burina ako burina. Po krátkom čase zistíte, že väčšina burín, ktoré máme na záhrade sú aj liečivé rastliny, ktoré obsahujú...

množstvo látok, ktoré sú užitočné nie len pre človeka, ale aj pre rastliny. ... čítať viac

Otázka: Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?

Keď som sa pozerala z okna, videla som ako smetiarske auto, ktoré nám inokedy vyváža kontajnery na zmesový komunálny odpad, teraz vyváža všetky kontajnery na separovaný zber za sebou: papier, plasty, sklo. Nadobudla som presvedčenie, že všetko, čo doma prácne vyseparujem a odhodím tam, kam to patrí; potom niekto pozbiera do jedného smetiarskeho auta a odvezie na skládku. Tak preto to teda nerobím! Ako to teda v skutočnosti je? Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?

24.11.2009

S touto otázkou sa stretávame pomerne často. Pri preverovaní viacerých podobných prípadov sa nám ani raz nepotvrdilo, že by dochádzalo k pravidelnému zmiešavaniu zmesového odpadu s vyseparovaným odpadom.
Je totižto pomerne častým javom, že odpadová firma používa to isté vozidlo (niekedy len podobné vozidlo) na zber zmesového odpadu a následne na zber...

separovaného odpadu.

Pokiaľ pri uskutočnení zvozu prechádza vozidlo stanovišťom kontajnerov a vys

... čítať viac

Otázka: Ako sa môžem brániť proti doručovaniu letákov, nevyžiadanej reklamy?

V schránke mám každý deň nejaké reklamné letáky. Vôbec ich nečítam, hádžem ich rovno do zberu. Veľa takýchto letákov ale končí aj kade tade na ulici. Pripadá mi to ako strašné plytvanie. Dá sa s Tým niečo spraviť?

22.09.2009

Niektoré staršie výskumy našej organizácie ukázali, že podobný problém ako Vy rieši pomerne dosť domácností. Takáto reklama pritom vytvorí v schránke až niekoľko kíl odpadu ročne. Našej organizácii sa už pred niekoľkými rokmi podarilo dosiahnuť, že zákon o reklame rieši aj túto nechcenú reklamu.

Každý adresát má možnosť označiť svoju schránku...

nápisom,, Nevhadzujte reklamy“. Tá zabezpečuje, že roznášači reklamy Vašu schránku vynechajú.
... čítať viac

Vtipné animácie The Animals Save the Planet

22.01.2009

Zvieratá zachraňujú planétu..a čo my? Pozrite si vtipné animácie na stránke http://www.animalssavetheplanet.com/

Odpoveď petičného výboru a Priateľov Zeme - SPZ na návod pána Ing. Fecka

05.09.2008 Odpoveď na návod živnostníka Ing.Štefana Fecka odvážať odpady z domácností do spaľovne nebezpečného odpadu, ktorý bol uverejnený dňa 4.7.2008 v Prešovskom Večerníku: http://www.vecernik.po.sk/clanky.php?id=4779

Story of stuff - príbeh výrobku

22.05.2008

Príbeh výrobku je výborne spracovaný ekovýchovný materiál odkrývajúci množstvo malých sociálnych a environmentálnych smutných príbehov za bežným výrobkom v súčasnej globálnej ekonomike.

Moai v slovenských horách

02.05.2008

Kolaps ľudských spoločností.
Ľudia nežijú na tomto svete sami. Existujeme v ohromnom spoločenstve organizmov, rozmanitých rastlín, exotických i obyčajných živočíchov, navzájom previazaní do siete života. Jednoduchá myšlienka s veľmi zložitým obsahom a dôsledkami.