Premietanie filmu Bez odpadu! a diskusia o odpadoch v našom meste a krajine

Je možné neprodukovať odpad? Partneri Jen a Grant sa pustili do netradičného súperenia: koho kôš bude po roku dobrovoľnej skromnosti prázdnejší? Čo všetko ich toto úsilie stálo a čo im prinieslo? Filmový dokument je osobným príbehom dvoch mladých ľudí, ktorý vyvolá množstvo úsmevov a môže inšpirovať zmeny v správaní každého z nás. Prináša však tiež mrazivé súvislosti o globálnych dopadoch nadmerne konzumnej civilizácie.

Po premietnutí filmu diskusia s odborníkmi na odpady o aktuálnej situácii na Slovensku – na úrovni miest, kde sa podujatia konajú, ako aj z pohľadu každodenného života a bežnej domácnosti. 

Začiatok: 26.02.2018

Koniec: 31.03.2018

Miesto konania:

Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice

 

Premietania pre verejnosť:

 

Premietania na vysokých školách:

Presný čas sa premietania na vysokých školách sa ešte môže zmeniť, preto si prosím overte pred konaním premietania presný čas na tejto webovej stránke.

Upozornenie: Bol opravený termín premietania pre verejnosť v Žiline na 22. marca 2018, pôvodne bol uvedený nesprávny termín 21. marca.

 

Podujatie pripravili Priatelia Zeme – SPZ.

Viac informácií:

Štefan Jančo, 0908 90 22 67, janco@priateliazeme.sk

 

 
 

 
 
Podujatie pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu Škola udržateľnosti.

 

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.