Zelená energia pre Amazóniu

Banská Bystrica, 23.06.2009

Medzinárodné partnerstvo na ochranu svetovej klímy Klimatická Aliancia, ktoré na Slovensku koordinujú Priatelia Zeme-CEPA, zaznamenala v Rakúsku veľký úspech. Vďaka úsiliu miestnych samospráv sa jej podarilo získať financie na prvú malú fotovoltaickú elektráreň v Sao Jorge v amazónskej oblasti. Klimatická Aliancia (KA) dbá okrem ochrany životného prostredia aj na sociálny rozmer využívania obnoviteľných zdrojov energie. Presadzuje práva domorodých obyvateľov Amazónie a podporuje ich projekty v oblasti „zelenej“ energetiky. Sú to práve vyspelé štáty, ktoré najviac zaťažujú atmosféru emisiami prispievajúcimi k zmene svetovej klímy. Naopak, účinky zmeny klímy postihnú najviac chudobné rozvojové krajiny, ktoré nemajú prostriedky na to, aby sa zmenám podnebia bránili alebo sa im prispôsobili. Združenie Klimatická Aliancia sa preto na jednej strane usiluje obmedziť emisie skleníkových plynov v priemyselných krajinách, ktoré vznikajú najmä spaľovaním fosílnych palív. Okrem toho prispieva k ochrane dažďových pralesov v Amazónii, ktoré výraznou mierou pohlcujú oxid uhličitý (CO2) a tým znižujú jeho koncentráciu v atmosfére. Samosprávy združené v Klimatickej Aliancii robia kroky v prospech klímy nad rámec, ktorý im ukladá zákon. Emisie môžu znižovať rôznymi spôsobmi, najmä využívaním energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie, ale aj podporovaním verejnej dopravy či budovaním cyklotrás. Ušetrené peniaze môžu potom investovať do ďalších zlepšení alebo nimi môžu podporovať energetické projekty v oblasti Amazónie. Napríklad, samospráva obce Purgstall v Rakúsku dala nainštalovať na strechu kostola fotovoltaické panely. Peniaze ušetrené na účtoch za elektrinu venovala na podporu projektov partnerských združení Klimatickej Aliancie v Amazónii. V mnohých mestách Rakúska sa pri príležitosti Dňa bez áut konala verejná zbierka, ktorá bola určená práve na financovanie prvej prevádzky malej fotovoltaickej elektrárne v Sao Jorge v Amazónii. Elektráreň bude dodávať ekologicky čistú energiu, ktorú by malo využívať spolu 30 rodín na osvetlenie a prevádzku časti elektrických spotrebičov. Ekologicky šetrné fotovoltaické články tak nahradia doteraz používané generátory na naftový pohon. Rakúska Klimatická Aliancia chce zriadiť ďalších 11 lokálnych fotovoltaických elektrární pre 6 dedín v amazonskej oblasti Rio Negro. Priateľom Zeme-CEPA sa doteraz na Slovensku podarilo zapojiť do Klimatickej Aliancie šesťdesiatšesť škôl a tri samosprávy. „Členstvo v Klimatickej Aliancii je považované za prestížnu značku, ktorú môže mesto alebo obec účinne využiť pri získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátnych podporných programov. Na Slovensku sa môžu samosprávy zapojiť do Klimatickej aliancie prostredníctvom projektu Dajme šancu Slnku. Radi privítame ďalšie obce a mestá ochotné spraviť konkrétny krok k ochrane klímy“, hovorí za Priateľov Zeme-CEPA Katarína Hipšová koordinátorka projektu „Dajme šancu Slnku“ na Slovensku. Viac informáciíKatarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0908 489 933, e-mail: klima@priateliazeme.sk Irena Jenčová, mediálna koordinátorka Priatelia Zeme-CEPA, Tel.: 0904 842 507, e-mail: media@priateliazeme.sk