Škola udržateľnosti V4

Dátum začiatku

03.02.2017

Dátum konca

31.01.2018

 
Krajiny Vyšehradskej štvorky zaostávajú vo viacerých oblastiach udržateľného rozvoja za priemerom EÚ. Pretrvávajú v nich rôzne environmentálne problémy, napríklad vysoká miera skládkovania komunálnych odpadov, dvoj až trojnásobne nižšia miera recyklácie odpadu v porovnaní s priemerom EÚ a v neposlednom rade nižšia miera rozvinutosti občianskej spoločnosti. 

Podľa národných priorít a dopytu aktívnych občanov vyberieme kľúčové témy našej Školy udržateľnosti V4. Náš projekt využijeme na výmenu skúseností medzi partnermi projektu – Hnutí Duha, Polski Klub Ekologiczny a Friends of the Earth Hungary a prostredníctvom neformálneho vzdelávania na rozvoj kapacít aktívnych ľudí na ich implementáciu do praxe.

Vyškolení účastníci projektu získajú vedomosti ako aj zručnosti pre spoluprácu s partnermi projektu ako aj rozbehnutie vlastných iniciatív a projektov s pozitívnym prínosom k udržateľnému rozvoju. Zorganizujeme pre nich 4 víkendové semináre, 12 podujatí o varení, 5 študentských klubov, 6 workshopov, 1 seminár a 1 súťaž pre samosprávy zamerané na environmentálne otázky, nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho dopady na životné prostredie s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie a recykláciu.

 

 

http://visegradfund.org/home/

http://hnutiduha.cz/projekt-skola-obcanske-iniciativy

https://mtvsz.hu/fenntarthatosag_iskolaja_v4

http://www.pkegliwice.pl/projektypke/szkola_zrownowazonego_rozwojuV4.html

 

AKTIVITY