Náš tím

Martin Valentovič

Predseda organizácie
- ochrana mestskej zelene, praktická ochrana prírody
- príprava a riadenie projektov
- poradenstvo o NATURA 2000
- školiace aktivity

e-mail: valentovic (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

Branislav Moňok

Podpredseda organizácie
- poradenstvo v oblasti triedeného zberu odpadov
- poradenstvo v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov
- spolupráca s obcami
- prednáškové a školiace aktivity

e-mail: monok (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0904 124 726

Mgr. Lenka Beznáková

Projektová manažérka
- poradenstvo v oblasti triedeného zberu v obciach
- spolupráca s obcami
- ochrana mestskej zelene
- príprava projektov

e-mail: beznakova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0902 131 202

Mgr. art. René Říha

- administrácia, aktualizácia web stránok
- administrácia e-mailových konferencií
- dizajnovanie materiálov vizuálnej komunikácie
- fotografické práce

e-mail: riha (zavinac) priateliazeme (bodka) sk