Priatelia Zeme-CEPA vychovávajú mladé rómske líderky

Banská Bystrica, 01.10.2008

Priatelia Zeme-CEPA pokračujú v budovaní kapacít rómskych žien a dievčat z osady Lešť. Vzdelávaním, diskusiami a exkurziami zlepšujú ich životné podmienky aj uplatnenie v spoločnosti. Občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA, aktívne rómske dievčatá z osady Lešť pri Ponickej Huti a z Kultúrneho združenia Rómov Slovenska z mestskej časti Senica pri Banskej Bystrici zrealizovali projekt Mladé rómske líderky. Projekt podporil Slovensko-český ženský fond a obec Dúbravica ako pokračovanie prvého projektu Budovanie kapacít rómskych žien a dievčat z osady Lešť. Cieľovou skupinou bolo 12 rómskych dievčat vo veku 13 až 17 rokov. Prostredníctvom debatných stretnutí a workshopov so skúsenými lektorkami a exkurziami k úspešným rómskym ženám a do inštitúcií, ktoré realizujú pro-rómske programy, sa podarilo zlepšiť úroveň informovania dievčat v oblasti ženských práv, rodovej rovnosti a rodových stereotypov. Rómske dievčatá spoznali rôznorodosť kultúrneho zázemia, tradícií a zvykov týkajúcich sa rodovej nerovnosti a viacnásobnej diskriminácie v živote rómskych žien. Projekt pomohol podporiť ich proces sebauvedomovania, aktivizmu a uvedomelého riadenia vlastného života. „Dievčatá naviac získali a zlepšili si vybrané líderské zručnosti a systematicky rozvíjali myšlienku ženského líderstva v komunite. Iniciovali a posilňovali aj kontakty s pro-rómskymi iniciatívami, ktoré realizujú aktivity s rómskymi dievčatami a ženami,“ hovorí Darina Diošiová, koordinátorka rómskeho programu Priateľov Zeme-CEPA. Praktické využitie výsledkov projektu v bežnom živote dievčat z Lešti je viditeľné už dnes. V školskom kolektíve sa dokážu brániť a ohradiť voči rasovému výsmechu a ponižovaniu, prichádzajú s nápadmi, ako viesť svojpomocné rozvojové aktivity pre mladšie deti z komunity, zostavujú a napĺňajú si vlastné rozvojové plány. „Rómske dievčatá čaká ešte dlhá cesta práce na sebe a v prospech svojej komunity. Vybrali si ju však dobrovoľne, majú z toho radosť a nápomocné im je aj Otvorené centrum neformálneho vzdelávania, ktoré prioritne pre ne zriadilo občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA. V Centre majú prístup k počítačom, internetu, kurzom, literatúre a možnostiam získavať nové skúsenosti a kontakty,“ uzatvára Darina Diošiová. Viac informáciíDarina Diošiová, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0905 98 00 38, e-mail: darina@changenet.sk
Kľúčové slová: lokálny rozvoj | Rómovia | ženy